Uzaktan çalışanları yönetmenin önemi artıyor

0

Yaklaşık 3 bin CEO’nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, yeteneğe, teknolojiye ve ortaklıklara odaklı olmak; COVID-19 salgını sonrasında başarının anahtarı olabilir.

IBM İş Değerleri Enstitüsü (IBV) tarafından yapılan “Find your essential” (Temellerinizi bulun) adlı araştırmaya göre birçok CEO için “herhangi bir yerden” çalışanları yönetmek, gelecek dönemin en önemli konu başlıklarından biri olacak. Araştırmaya katılan salgın döneminde iyi performans gösteren kuruluşlardan, gelir artışı bakımından ilk yüzde 20 içinde olanlar; COVID-19 salgını sonrasında şirketlerini başarı için konumlandırırken yeteneğe, teknolojiye ve ortaklıklara öncelik vereceğini belirtiyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu 50 ülkedeki 26 sektörden 3 bin CEO’ya uygulanan anket, Oxford Economics ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Çalışma IBM’in yaklaşık 20 yıldır her yıl gerçekleştirilen CEO anketlerinin sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Ankete katılan iyi performans gösteren şirketlerin CEO’larının yüzde 77’si, kısa vadede kârlılığı etkileyecek olsa bile çalışanların refahına öncelik vermeyi planladığını bildirdi. Düşük performans gösteren şirketlerde ise bu oran yüzde 39. Bu sonuç ankete katılan en başarılı kuruluşların liderlerinin çalışanlarına güçlü bir biçimde odaklandığını ortaya koyuyor.

Alt kuruluşu IBV tarafından hazırlanan çalışma sonucunda IBM; liderler ve çalışanlar arası işbirliği için dijital, bulut destekli araçlar sağlanması, tükenmişlik sendromunun önüne geçilmesi, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa odaklanılarak şirket kültürünün sürdürülmesi gibi unsurlara dikkat edilmesini öneriyor. Bu unsurların dahil olduğu bir hibrit çalışma ortamının sunduğu uzun vade zorluklarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

IBM Services Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Foster konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “COVID-19 çoğu liderin, çalışanlar gibi temel hususlara odaklanmak zorunda kalmasına neden oldu. Birçok çalışanın işverenlerinden beklentileri önemli ölçüde değişti. ‘Herhangi bir yerden’ çalışmak beraberinde çevik teknoloji sağlayan, çalışan refahına öncelik veren, esnek ve katılımcı kültürleri teşvik eden ve empati yeteneği yüksek liderlik modellerinin benimsenmesini gerektirebilir”

Cevap bırakın