Gizlilik Bildirimi

MS Istanbul iç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle MS ISTANBUL olarak anılacaktır), gizliliğinizi korumak amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve işbu bildirim ile beyan edilmektedir.

mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. MS ISTANBUL, mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesindeki “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

MS ISTANBUL,mediatrend.mediamarkt.com.tr Internet sitesi ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından  mediatrend.mediamarkt.com.tr adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri işbu bildirim içerisinde belirtilmekte olan kıstaslar dışında üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. MS ISTANBUL, mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesi üzerinden sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla bir çok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. MS ISTANBUL, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.  MS ISTANBUL, mediatrend.mediamarkt.com.tr Internet sitesi aracılığıyla kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve mediatrend.mediamarkt.com.tr sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, MS ISTANBUL gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. MS ISTANBUL tarafından yayınlanmakta olan mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesinin 5651 sayılı yasa, ilgili yönetmelik ve sair mevzuatta belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

mediatrend.mediamarkt.com.tr Internet sitesine kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanılabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla MS ISTANBUL’a vermeleri gerekmektedir. MS ISTANBUL’un, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. MS ISTANBUL tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler MS ISTANBUL ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kişisel verilerine dair gerekli tüm teknik güvenlik önlemleri sağlanmak suretiyle  sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesinde site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlanabilir. MS ISTANBUL, mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesinde anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. MS ISTANBUL, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. MS ISTANBUL, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini MS ISTANBUL’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. MS ISTANBUL, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

  Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara  uyulmasının gerektiği haller,

  MS ISTANBUL’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

  Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

– Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

MS ISTANBUL, kullanıcılar ve kullanıcıların mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

MS ISTANBUL tarafından mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesi içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, MS ISTANBUL ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

MS ISTANBUL, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda mediatrend.mediamarkt.com.tr internet sitesindeki ilgili sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. MS ISTANBUL’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.