2017’de yıldızı parlayacak teknolojik işler hangileri olacak?

  Üniversite biterken ya da gençlerin belli bir yaşa geldiklerinde almak zorunda olduğu kararların belkide en önemlisi kuşkusuz meslek seçimi. Bu önemli seçimi yaparken dünyada ve ülkemizde gelişecek sektörleri göz önünde bulundurmak ve bugün hiç tanınmayan ama yakın gelecekte büyük potansiyele sahip alanlara yönelmek gerekiyor.

  Her yıl kendi iş fırsatlarınıda beraberinde getiriyor. Çağımız teknoloji çağı olduğundan bu konuda da oldukça fazla iş fırsatı bulunuyor.  Son yıllarda olduğu gibi, 2017 ve devamındaki yıllarda da oldukça popüler olacağını düşündüğüm, teknoloji içerikli iş dallarındaki personel ihtiyacınında hissedilir derecede fazla olacağını söylemeliyim.

    Bilişim teknolojileri sektöründe özellikle mobil cihazlara yönelik uygulama geliştirme ve pazarlama pozisyonlarının popüler olacağı öngörülmekte. Yazılımdan iş zekâsına, büyük veri teknolojisi alanlarında çalışacak uzmanlara olan ihtiyaç, her geçen gün artarak devam edecek.

     2017’de yıldızı parlayacak olan meslek dallarını sıralayarak devam edelim..

Güvenlik Mimarları

   Dijital sistemlerde güvenlik politikaları son zamanlarda oldukça önemli hale gelmiş durumda. Şirketlerin dijital sistemlere yaptığı yatırımların artması, aynı zamanda bu sistemlerin güvenliğinin sağlanması konusunda da adımlar atılmasını zorunlu hale getirmiş durumda. Mobil yazılımların artması ile, bu sistemlerin güvenliği konusunda güvenlik mimarlarına olan ihtiyacında artmasına neden olacak.

   Güvenlik mimarları; şirketin dijital sistemlerine saldırı tesbiti ve önlenmesi, ağ kimlik doğrulama ve şifreleme politikaları geliştirme konularında çalışıyorlar. Dijital sistemlerin gün geçtikçe daha fazla hayatın içinde olması, güvenlik çözümü üreten mimarlara olan ihtiyacında artmasına neden olacak.

   Güvenlik mimarları ile birlikte, güvenlik mühendislerine de olan talep artacak. Şirket içinde dijital sistemlerin izlenmesi, log yönetimi ve analizi konularında deneyimli kişilerin, çok iyi şartlarda iş bulabileceğini söylemeliyim.

Web Arayüzü Geliştiricileri

 

   Web sayfası geliştiricilere olan talep sadece 2017 yılında değil, gelecekte de büyüyerek artacak. Özellikle HTML5, JavaScript ve CSS konularında deneyimli olanların daha fazla aranacağı bir yıl olacağını söyleyebilirim.

Veri Madenciliği Uzmanları

   Veri madencileri; Şirket veritabanında bulunan verilerin, şirketlerin yeni müşteri kazanma, müşteri bağlılığı, kârlılık artırma gibi hedeflerini destekleyecek modeller ve analizler gerçekleştirme, bu konuda gerekli iş stratejilerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar.

   İşletmelerin  OLTP, SQL ve NoSQL konularında deneyim sahibi olan veri madencilerine olan talebinin, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini söylemeliyim.

Mobil Uygulama Geliştiricileri

  Akıllı telefonların yoğun kullanımı, mobil uygulamalara olan talebide artıyor. Günümüzde mobil internet kullanım oranı, masaüstünden internet kullanımını geçmiş durumda. Bu durum mobil uygulama geliştiricilerine olan talebinde artmasına neden oluyor. Özellikle Android ve iOS platformlarında uygulama geliştiricilerinde yıldızını parlatıyor.

Proje Yöneticileri

    Başta özel ve kamu sektörü olmak üzere; telekom, bilişim ve sigorta sektörlerinde, PMP sertifikasına sahip proje yöneticilerine talep oldukça artmış durumda. Dijital dönüşüm çerçevesinde, büyük organizasyonlarda proje yöneticileri kilit rol oynuyor.

Dijital Pazarlama Uzmanları

    Sosyal medya, dijital pazarlama, online iletişim, sosyal ağlarda iletişim uzmanları, SEO uzmanları ve SEM uzmanlarına olan talep gittikçe artıyor.

Bulut Hizmetleri Mühendisleri

    Geçtiğimiz yıllarda bulut bilişim ve bulut servisleri konusunda büyük yatırımlar ve çalışmalar yapıldı. Bu sektör her ne kadar artık doyum noktasına gelmiş olsada, farklı teknolojiler için de büyük potansiyel taşıyor. Özellikle Azure ve türevi platformlarda deneyim sahibi olan kişilere büyük talep olacağını düşünüyorum.

İş Zekası Uzmanları

    İş Zekası veya kısaca BI;  ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, süreçler, mimariler ve teknolojilerin bir kümesi olarak ifade ediliyor. BI yeni fırsatlar tanımlamak ve geliştirmeye yardım etmek için büyük miktarda bilgiyi yönetiyor. Yeni ürünlerin nasıl oluşturulacağı, yeni müşterilere nasıl ulaşılacağı ya da mevcut müşterilerin nasıl elde tutulacağı gibi stratejilere ve yatırım kararlarına yön vermede kullanılıyor.

     İş zekası uzmanlarına olan talebin günümüzde olduğu gibi gelecekte de artarak devam edeceğini ifade etmek istiyorum.

 

2017’de yıldızı parlayacak teknolojik işler hangileri olacak?2017’de yıldızı parlayacak teknolojilerBulut Hizmetleri MühendisliğiDijital Pazarlama Uzmanıgüvenlik mimarıİş Zekası UzmanlarımanşetMobil Uygulama GeliştiricisiProje YöneticisiVeri Madenciliği UzmanıWeb Arayüzü Geliştiricisiyıldızı parlayacak teknolojik işleryıldızı parlayacak teknolojiler
Yorumlar (0)
Yorum Ekle