Yeni e-ticaret kanunu

0

gorsel18

Çevrimiçi yaptığımız alışveriş artık dünyamızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Fakat bu yöntem ile alışveriş yapmayı tercih eden tüketici zaman zaman kendi bilgi eksikliğinden zaman zaman da karşısındaki firmaların kurnazlığından zor durumlarda kalabiliyor. Tüketicinin keyifsiz ve standart dışı bir durumla karşı karşıya kalmaması için de bu alanda yapılan işlemlerde tüketici tarafını koruyacak yeni düzenlemelerin acilen yapılması gerekiyor. İşte Mayıs ayının başında yürürlüğe girecek Yeni Elektronik Ticaret Kanunu ile yapılması planlanan düzenlemeler e-ticareti çok daha güvenli hale getireceği gibi birçok tüketici mağduriyetini de önleyecek gibi duruyor. Eğer kanun yürürlüğe girer ve bu yolla e-ticarete güven artışı sağlanabilirse sektörde büyüme eğilimi de hızla artar.

1 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Elektronik Ticaret Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da birçok düzenleme ile tüketiciler kendilerini çok daha güvende hissedecekler. Özellikle e-ticaret sitelerinin müşterilerini bıktırma boyutuna gelmiş olan elektronik posta ve SMS gönderimleri son bulacak. En önemli gelişme ise müşterinin satın aldığı malı 14 gün içinde iade hakkını tanıyan düzenlemeler.  Anlayacağınız sektör firmaları şöyle bir silkelenip kendilerine bir çeki düzen vermek zorunda kalacaklar.

Çevrimiçi Alışverişe Güven Artacak

Yeni kanun aslında hem tüketiciyi korumak hem de e-ticaretin ülke genelinde yaygın kullanılmasını sağlamak için zemin hazırlayacak. Sektör firmaları ile tüketici arasındaki ilişkide kurallar hem daha sıkı hem de çok daha şeffaf olacak.

Yeni Elektronik Ticaret Kanunu’na göre tüketici çevrimiçi ortamda alışverişe başlamadan önce gerçekleşecek olan tüm yöntemlerle ilgili detaylı bilgi sahibi olacak. Yani yeni kanuna göre şirketler bir anlamda müşterilerini alışveriş esnasında yaşanabilecek her koşulda nasıl bir yol izleneceği konusunda müşterilerini açık ve net olarak sözleşmelerle bilgilendirecek.

Toplu Mail ve SMS Gönderim Şartlarındaki Değişiklikler

E-ticaret işiyle uğraşan sitelerin artık müşterilerine gönderdikleri SMS ve e-postalarla ilgili çok daha dikkatli olmaları gerekecek. Çünkü tüketicilerin daha önceden onayını almadan SMS ve e-posta gönderimi yapmaları kesinlikle yasak olacak. Ancak müşteri onayı alındıktan sonra bülten ve kampanya benzeri bilgilendirme yapılabilecek. Bu kurallara uyulmayıp tüketiciye tek bir izinsiz e-posta gönderimi bile yapılsa kurum önemli meblağlarda para cezası ödemek zorunda kalacağı gibi verilecek ceza toplu gönderimlerde katlanarak çoğalacak.

Kampanya ve Bültenlerdeki Yenilikler

e-Ticaret yapan kurumlar üyelerine bülten, duyuru ve kampanya gibi benzeri gönderim yaptıklarında kendi iletişim bilgilerini artık açıkça belirterek zorunda olacaklar. Bu kampanya ve duyuruları almak istemeyen müşteriler içinse gelen mesajın içinde üyelikten ayrıl seçeneklerinin bulunması bir zorunluluk olacak.

“Güven Problemi”

Şu anda Türkiye’de çevrimiçi alışverişin çok daha ileriye gitmesinin önünde görünen en büyük engelin bir “güven problemi” olduğununu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer yasalar bu sektörde yüksek standartlaşma yoluyla yükselen kaliteyi sağlayabilirse artan güvenlik ortamı ile internet üzerinden yapılan alışverişin hacmi de hızla büyüyecektir. Bir Mayıs sonrası bütün bu gelişmeler sağlandığında hem sektör büyüyecek hem de sektörle ilişkili eko sistemde ciddi bir hareketlilik olacaktır.

Tüketiciler tarafından bakıldığında ise 1 Mayıs 2015 tarihi onların birçok hakka kavuşması açısından bir milat olacak. Fakat her yeni kanunda olduğu gibi teoriden pratiğe bir geçiş dönemi nutlaka olacak ve bazı kuralların rayına oturması zaman alacaktır. Belki de yeni kanunun henüz düşünemediğimiz açıklarından yararlanacak bazı kurnazlar çıkacaktır ama herkes bilmelidir ki, yeni kanunla birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve kurallar sıkı bir biçimde uygulamaya konulduğunda ise bu sektörün gelişip büyümesine pozitif katkı sağlayacaktır.

 

Cevap bırakın