Teknolojiyi eğitimde nasıl kullanmalıyız?

0

Bugünlerde ulusal eğitim politikaları sürekli şekil değiştiriyor ve sınav sisteminden tutun da eğitim programlarına kadar neredeyse her sene var olan sistemde yapısal değişiklikler oluyor. Bütün bu değişikliklerin sonucunda çocuklarını sürekli farklılaşan eğitim sistemine nasıl motive edeceklerini bilemeyen anne-babalar şaşkın bir şekilde yeni sisteme çocuklarının uyumunu sağlamaya çalışıyorlar. Tüm bunlar olurken eğitimde değişmeyen tek bir gerçek var. Geldiği seviye itibariyle teknoloji artık eğitimin ayrılmaz bir parçası ve teknolojiyi eğitimde kullanmamak mümkün değil. Aşağıda eğitimde bilgi teknolojilerini neden ve nasıl kullanmamız gerektiğini anlatacağım.

Teknolojiyi Eğitimde Kullanmak

Özellikle son teknolojik cihazlar (tablet, notebook, bilgisayar, yüksek çözünürlüğe sahip büyük ekran televizyonlar, vs.) çocuklar tarafından çok seviliyor. Uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış olan eğitim programlarının daha iyi öğrenilmesi ve akılda kalması konusunda öğrenmeyi kolaylaştırdığı da herkes tarafından kabul gören bir gerçek. Teknolojik cihazları kullanan çocukların öğrenme heveslerinin en yüksekte olması ve çocukların bu cihazlarla verilen eğitim programında aldığı eğitim sürecini kendi kendine değerlendirebilmesi öğrenme süreci açısından oldukça değerli. Çünkü çocuk eğitimde teknolojik cihazları kullanarak kendi anlama seviyesini kendisi belirleyebildiği gibi anlama ve öğrenme hızını kendisi kontrol edebiliyor.

Çocuğun Yaratıcılık Yeteneği Gelişir

Eğitimde bilgi teknolojilerini kullanmak çocuğun yaratıcılık yeteneğini geliştirir. Çünkü bilgisayarı iyi kullanabilen çocuklar kendilerini eğitimde çok daha ileri götürme ve geliştirme sansı bularak hayatlarında alacakları stratejik kararlarda daha başarılı sonuçlar alabilirler. Çocukların araştırma becerileri geliştiği gibi sorun çözme ve karar verme aşamalarını kolay ve hızlı bir biçimde atlatabilirler. Eğitimde bilgi teknolojileri kullanıldığında eğitim hem göze hem de kulağa hitap edeceğinden öğrenme hızı artar. Böylece eğitim ortamı hem zenginleşir hem de öğrenciler daha nitelikli bir eğitim alma şansına sahip olurlar.

Fırsat Eşitliği

Eğitim alan her öğrencinin fırsat eşitliğine sahip olması gerekir. Öğrenciler eğitimleri için gereken bilgi teknolojileri araç-gereçlerine sahip olmasalar bile kullanabiliyor olmalıdırlar. Çünkü günümüzde bir bölüm öğrencilerin çok yüksek teknolojiye çok rahat ulaştığı görülürken bir bölümünün bu olanaklardan yoksun olarak eğitim alıyor olması zaten büyük bir fırsat eşitsizliğine yol açmaktadır. Bu açığın alınacak tedbirlerle acilen kapatılması gerekir.

Eğlenerek Öğrenmek

Teknolojik cihazlar kullanılarak verilen eğitimde konuyu eğlenerek öğrenmek her zaman için çok daha motive edici ve akılda kalıcıdır. Ezbere gerek kalmadan çok daha rahat ve çocukların kendilerini kasmadan öğrenebilecekleri teknolojik ekipmanlar eğitim sisteminin içinde mutlaka yer almalıdır.

Okulun Tümüne Bilgi Teknolojileri Altyapısı Kurmak

Bu konuda okul yönetimlerine de ciddi sorumluluklar düşmektedir. Okulda sınıflarda veya idari bölümlerde olsun gerekli tüm bilgi teknolojileri altyapısının kurulu olması ve bu alt yapının güncel tutulması zorunluluk haline getirilmelidir. Sadece öğrencilere yönelik değil idarenin de rutin işlerini kolaylaştıracak teknolojik yatırımı yapmak tüm altyapıyı yüksek teknoloji ile donatmak sıkı takip edilen bir eğitim politikası olmalıdır. Ayrıca bu yapılanma sadece okullar ile sınırlı kalmamalı ve şehirdeki tüm milli eğitim kurumlarında oluşturulan bir teknolojik alt yapıya dayalı yönetim bilgi sistemi ile pekiştirilmelidir.

Öğretmenlerin Eğitimi

Eğitimi veren öğretmenlerin de teknolojik cihazları eğitimde kullanabilecek düzeyde donanımlı olmaları gerekmektedir. İyi bilgisayar kullanamayan, yazılım ve uygulamalara hakim olmayan, teknolojik gelişmeleri takip etmeyip kendini geliştirmeyen öğretmenler öğrencilerine iyi birer kılavuz olamazlar. Ayrıca eğitim kalitesinin de düşmesine sebep olurlar. Çocuklara teknolojik cihazlar kullanarak doğru bilgiye ulaşmayı, bilginin işlenmesini ve en önemlisi karşılaştıkları problemleri çözebilme yetisi kazandırmak için her bir öğretmenin yeterli standart bir bilgi seviyede olması gerekmekte ve bu standart seviyenin korunabilmesi için de öğretmenlerin de rutin eğitimlere ve sınavlara girmesi sağlanmalıdır.

Cevap bırakın