Mediatrend Desktop Mediatrend Mobile
Mediatrend Desktop Mediatrend Mobile
Diğer
  Dijital KültürTCL'in 2023 ÇSY Raporu yayımlandı

  TCL’in 2023 ÇSY Raporu yayımlandı

  TCL, sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemelerini ve yeniliklerini duyurduğu 2023 ÇSY (çevresel, sosyal, yönetişim) Raporu’nu yayımladı.

  TCL Communication, sürdürülebilirlik yolculuğunda bugüne kadar ulaştığı kilometre taşlarını ve geleceğe yönelik vizyonunu detaylandıran 2023 ÇSY (çevre, sosyal, yönetişim) Raporunu yayımladı. Sadece sınırsız eğlence imkânları ve mobil teknolojiler sunmakla kalmayan TCL, aynı zamanda sorumlu çevre yönetimi yoluyla dünyayı yaşamak için daha iyi bir yer haline getirmenin çok ötesine geçmeyi de taahhüt ediyor.

  Konuyla ilgili açıklama yapan TCL Communication Orta Doğu ve Türkiye Bölge Direktörü Serhan Tunca, “Bize yaşama imkânı sunan gezegenimize karşı sadece bireysel değil kurumsal olarak da sorumluklarımız var. Bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde bireysel düzlemde insanları ve kitlesel düzlemde ise toplumları daha sürdürülebilir bir dünya yaratma çalışmalarımıza katılmaya teşvik ediyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de de önemli projelere destek oluyoruz. Bu yaklaşımımızla son olarak Türkiye’de sürdürülebilir yemeğin adresi Neolokal ile bir sponsorluk anlaşması yaptık. Bu sponsorluk kapsamında restoran ziyaretçilerine sürdürülebilir ve dürüst yemeğin yolculuğunu TCL tabletleriyle izletiyoruz. Türkiye ve dünyadaki sürdürülebilirlik çalışmalarını, çevreye saygılı projeleri küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflerimizle uyumlu bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

  Çevresel hedefler
  Raporda yer alan bilgilere göre TCL, mevcut durumları ve gelişim ihtiyacını göz önünde bulundurarak çevreyi korumada sürekli ilerleme ve başarı sağlamak amacıyla emisyon azaltımı, kaynak kullanımı ve diğer konularda daha uygulanabilir hedefler ortaya koyuyor. Çevresel hedeflere ulaşmak için farklı departmanların temel hedeflerini ve emisyon azaltma hedeflerini daha da geliştiren TCL, yönetim sorumluluklarını ve yetkilerini netleştirerek ve düzenli değerlendirmeler ve performans değerlendirmeleri yaparak, her bir departmanın çevresel başarılarını daha iyi izliyor ve değerlendiriyor ve böylece çevre stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlıyor.

  İklim aksiyonları
  TCL, sera gazı emisyonlarını en aza indirmek ve iklim değişikliğinin yarattığı zorlukların üstesinden gelmek için de bir karbon yönetim sistemi kurarken emisyon ve enerji yönetimi çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

  Döngüsel ekonomiye destekler
  TCL, arıtma prosedürlerini optimize ederek ve geri dönüşüm oranlarını artırarak atık yönetimini de kararlılıkla güçlendiriyor. TCL, döngüsel ekonomiyi güçlü bir şekilde teşvik ederken ve çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunurken maksimum kaynak kullanımı elde etmeye ve elektronik atık geri kazanımını geliştirmeye odaklanıyor.

  Haberler

  BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN