Philips’ten “Türkiye’nin Sağlık Trendleri Araştırması”

0

Philips Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için düzenlediği etkinlikte Türkiye’de sağlığın geçmişine göz atarken, geleceğini de şekillendirecek trendleri, inovasyonları ve uzman görüşlerini bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında IPSOS iş birliğiyle, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirilen, Philips Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması sonuçları da paylaşıldı. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’de kamuoyunun sağlık konusunda görüşlerinin de alındığı ve Türkiye’deki sağlık trendlerine ışık tutulan araştırma sonuçları uzman görüşleriyle değerlendirildi.

·      Katılımcıların %75’i sağlıklı olabilmek için çaba gösterdiğini belirtirken, %58’i hasta olmasa/kendini hasta hissetmese bile yılda en az bir kez kontrol amaçlı doktora gittiğini ifade ediyor.

·      Teknolojinin sağlığımızı daha iyi ve etkili yönetebilmemiz için yardımcı olacağını düşünenlerin oranı %85. Teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağını düşünenlerin oranı ise %73.

·      Kamuoyunun %41’i sürdürülebilir sağlık uygulamalarını gerçekleştiren şirketlerin satın alma kararlarını etkileyeceğini ifade ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre;

Kişilerin kendi sağlıklarının kontrolünü ele alması için önleyici sağlık anlayışı önem kazanıyor

Türkiye’deki sağlık verileri olumlu bir tabloyu yansıtmıyor olsa da araştırmaya katılanların %75’i sağlıklı olabilmek için çaba gösterdiğini belirtiyor. %58’i hasta olmasa/kendini hasta hissetmese bile yılda en az bir kez kontrol amaçlı doktora gittiğini ifade ediyor. Kişisel bakımın sağlık algısındaki etkisine bakıldığında, “Saç ve cilt bakımı konusunda kendimi bakımsız hissettiğimde, kendimi sağlıksız hissederim” diyenlerin oranının %66 olduğu görülüyor. Fikir önderleri ise önleyici sağlık anlayışı ile bireylerin kendi sağlıklarını yönetebileceklerine inanıyor.

 

Ağız ve diş sağlığının genel sağlık durumu ile ilişkili olduğunu düşünenlerin oranı %79

Tüketiciler, ağız sağlığının önemini bilse de hâlâ diş fırçalama alışkanlığı düşük. Günde 2 kez diş fırçalama oranı %36. Diş sağlığının genel sağlık durumu ile ilişkili olduğunu düşünenlerin oranı ise %79. Katılanların %56’sı ise kalp sağlığı ve diş sağlığı arasında ilişki olduğunu düşünüyor.

Sağlıkta teknolojinin gücü

Araştırmaya göre; teknolojinin sağlığımızı daha iyi ve etkin yönetebilmemiz için yardımcı olacağını düşünenlerin oranı %85. Teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağını düşünenlerin oranı ise %73. Kişilerin teknoloji sayesinde sağlık verilerine daha kolay erişebilmesi, uzmanlara hızlı ulaşabilmesi gibi olumlu faktörler teknolojinin kullanımında ön plana çıkıyor.

Katılımcıların %64’ü bağlantılı sağlık teknolojilerinin sağlık personelinin daha verimli çalışmasını sağlayacağını düşünürken, %69’u bağlantılı sağlık teknolojileri sayesinde hastalıklara erkenden müdahale edilebileceğini belirtiyor.  Katılımcıların %58’i bağlantılı sağlık teknolojileri sayesinde insanların hastaneye daha az gitmeye ihtiyaç duyacaklarını düşünüyor.

 

Cevap bırakın