Pandemi dönemi televizyon yayıncılığını nasıl etkiledi?

0

Hayatımızın bir parçası haline gelen televizyon ve akıllı telefonlar, iletişimin en vazgeçilmez araçları olarak dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Esennur Sirer, pandemi döneminde değişen televizyon yayıncılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teknolojideki gelişmelerle beraber yeniliklerin hayatımızda çok daha fazla yer edindiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Esennur Sirer, “İnsanın yeryüzündeki varlığı düşünüldüğünde; telefon, televizyon ve internet kullanımı oldukça kısa bir zaman dilimine karşılık gelmektedir. İletişim alanındaki teknolojik temelli gelişmeler yaşamımızda önemli bir yer işgal etmektedir. Hem üretici hem tüketici konumunda olduğumuz bu dönemde teknoloji bağlamıyla iletişimin hem okuyucusu hem de yazıcısı konumundayız” dedi.

Pandeminin yayıncılık üzerinde önemli etkileri olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Esennur Sirer, “Yayıncılıktaki teknolojik temelli dönüşüm pandemiden bağımsız biçimde işliyor görünse de pandemi döneminin “vatandaş televizyonculuğu” konusunda hızlandırıcı bir etki yaratmıştır. Bu dönemde en fazla artış içerik yönünden olmuştur. Ama bu konuda nitelikten çok niceliksel bir artıştan söz edebiliriz. Yeni teknoloji ile dolayımlanmış televizyon yayıncılığı konusundaki her gelişme eğitim alan öğrencilerimiz için müjdeli bir haberdir. Pandemi medyanın önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Bu alanda açılacak pek çok kapı vardır. Ancak bu kapılar teknolojiye yakın duran eğitimli profesyonellerin aralayacağı kapılardır. Yoksa şu geçiş döneminde de gördüğümüz gibi “vatandaş televizyonculuğu” geleneksel yayıncılığın kopyası olmaktan öteye gidememektedir” diye konuştu.

Cevap bırakın