Mediatrend Desktop Mediatrend Mobile
Mediatrend Desktop Mediatrend Mobile
Diğer
  TeknolojiNet Sıfır için Son Çağrı raporu yayımlandı

  Net Sıfır için Son Çağrı raporu yayımlandı

  Bain & Company Türkiye’de sürdürülebilirlikle ilgili zorlukları ve fırsatları ortaya koyan “Net Sıfır için Son Çağrı: Türkiye’de Zorlukların Ardındaki Fırsatı Yakalamak” adlı çalışmasını duyurdu.

  Rapora göre, Türkiye’nin gelişmekte olan ekonomisi karbonsuzlaşma için bir zorluk oluşturmayı sürdürüyor, ancak bu aynı zamanda bir fırsat anlamına da gelebilir. Rapor, karbonsuzlaşmanın olgun ekonomiler için genellikle yeniden yatırım yapma ve adaptasyon anlamına geldiğini ifade ederken; gelişmekte olan ekonomilerin ise tasarlayacakları yeni sistemler sayesinde ilerlemeyi hızlandırabileceklerine dikkat çekiyor.

  Türkiye’nin şimdilik ekonomik kalkınmaya sürdürülebilirlikten daha fazla öncelik verdiğine değinen raporda, bu durumun, henüz bir kömürden çıkış planı hazırlanmamış olmasından ve özel sektörde (ulusal emisyonların %20’sinden azını oluşturan) 2021 yılında, sayısı 100’ü geçmeyen şirketin CDP (Karbon Saydamlık Projesi) aracılığıyla karbon ayak izlerini raporlamasından açıkça anlaşıldığı belirtiliyor. Ancak, rapora göre, bu manzaraya rağmen iyimser olmak için nedenler bulunuyor: Kömür, Türkiye’nin enerji şebekesinin önemli bir parçasını oluşturuyor ve kömür yakıtlı enerji yatırımları devam ediyor olsa da, Türkiye Ulusal Enerji Planı, 2035 yılına kadar 2021 seviyelerine kıyasla rüzgar enerjisi kapasitesinin %179, güneş enerjisi kapasitesinin ise %578 artırılmasını taahhüt ediyor.

  Türkiye’nin karbondan arınma ve iklim uyumuna ilişkin durumu hakkında net bir portre ortaya koyan “İklim Değişikliği CEO Forumu” ayrıca bu yolculuğu hızlandırmak ve hedeflere ulaşmak için, hem özel sektör hem de kamu tarafında yapılması gerekenlere ilişkin temel eylem çağrılarını detaylandırdı.

  Haberler

  BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN