Microsoft Teams kullanan şirketler hem kârlılığını hem verimliliğini artırdı

0

“Microsoft Teams Platformu Kullanımının Ekonomik Etkileri” başlıklı raporun detayları açıklandı…

Forrester Consulting tarafından Microsoft için yürütülen araştırma sonucunda hazırlanan “Microsoft Teams Platformu Kullanımının Ekonomik Etkileri” başlıklı raporun detayları paylaşıldı. 2 yıla yakın sürelerde Microsoft Teams kullanmış müşteri ve partnerlerle yapılan araştırma, şirketlerin Microsoft platformunun kullanımına geçmeden önce yaşadıkları zorlukları ve kullanımla birlikte deneyimledikleri olumlu gelişmeleri ortaya koydu.

Veriler, dijital platformun ekip çalışması için bir merkez üssü olarak konumlayan şirketlerin dijitalizasyondan maksimum düzeyde faydalanarak verimliliğini ve tasarruflarını artırdığını; aynı zamanda çalışan deneyimini de iyileştirdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre; Microsoft Teams öncesi dönemde kuruluşların, çalışanlar için zaten kullanımda olan üretkenlik ve data görüntüleme araçlarının etkin kullanımında sorun yaşadığı tespit edildi. Gün içinde birçok uygulama ve aracı aynı anda kullanmak zorunda kalan çalışanlar hem zaman hem de hız kaybettiler. Bunların yanı sıra, bazı durumlarda 3. partilerin iletişim aplikasyonlarını kullanmayı seçen çalışanların, şirketler için veri güvenliği alanında risk yarattığı görüldü. Öte yandan takım çalışması için platformu bir merkez üssü olarak konumlamaya başlayan şirketler, çalışanların üretkenliğini olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmış oldu. Platformun kullanımı IT departmanlarının ve güvenlik ekiplerinin veri sızıntılarına karşı güvenlik duvarlarını güçlendirmelerine katkı sağladığı gibi, aynı zamanda iş hayatında dijitalizasyon ve inovasyonun bir kültür olarak yükselmesine de zemin hazırladı.

Cevap bırakın