Kişisel Veri Nedir ve Kişisel Verilerin Güvenliğinden Kimler Sorumludur?

0

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirleyici ve açık hale gelmesine olanak sağlayan her çeşit bilgi olarak açıklanabilir. Kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, ekonomik (mali) durumu, sağlık, özel hayat ve dini inanç bilgisi hatta siyasi görüşü “kişisel veri” olarak adlandırılır.

Kişisel Veri İstismar Edilmeye Çok Müsaittir

Tüm bu kişisel veriler mal ve hizmet pazarlayan kurumlar tarafından oldukça sık kullanılmaktadır. Bu bilgiler kurumların işlerini kolaylaştırsa da korunmasını ve saklanması sağlamak oldukça zahmetlidir. Ayrıca bu verilerin birileri tarafından istismar edilmesinin önüne geçmek oldukça zordur. Hatta bu verilerin yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılması kanun önünde hak ihlallerine bile sebep olmaktadır. Çünkü anayasamız kişisel hakları koruma altına almıştır.

Koruma altında tutulan kişisel verilerin işlenebilmesi ancak bu konuda oluşturulmuş bir kanun ile mümkün olabilir. Kanunun hakkıyla uygulanabilmesi de elbette etkin bir denetim mekanizmasının kullanılmasına bağlıdır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Tanımı

2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu şu şekilde tanımlanmıştır. “Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.”

Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Günümüzde Kişisel Verileri Koruma Kanunu yüksek cezalara rağmen birçok kişi veya kurum tarafından hak ihlalleri oluşacak şekilde hiçe sayılmaktadır. Kişisel verilerin gizliği bu kurumlar tarafından dikkate alınmadan ticari faaliyetlerde kullanılmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma kanunu, kişisel verilerin işlenmesi esnasında kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlalinin önüne geçilmesi amaçlamakta ve bu verilerin hukuka aykırı bir şekilde kullanılmasını önlemeyi hedeflemektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliğinden Kimler Sorumludur?

Kanunda Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu olarak 2 kavram üzerinde durulmuştur.

Veri İşleyen, Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Veri İşleyenin sorumluluğu Veri Sorumlusuna göre daha azdır. Veri İşleyenin sorumluluğu Veri Sorumlusunun talimatı dışında bir eylemi gerçekleştiği zaman oluşabilir.

Veri Sorumlusu ise bir veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri belirler. Burada unutulmamalıdır ki; veri işleme işinin başka bir kurum aracılığı ile yapılması şirketin sorumluluğunu ortadan hiç bir şekilde kaldırmaz.

Cevap bırakın