Kamu sektöründeki tüm kritik vakaların üçte ikisi hedefli siber saldırılardan oluştu

0

Kaspersky’nin Managed Detection and Response (MDR) müşterilerine ait olayların analizine dayanan araştırması, kuruluşların yaşadığı kritik vakaların 2020’de oranı onda birken (9) bunun 2021’de yedide bire (%14) yükseldiğini ortaya koydu.

 Giderek karmaşıklaşan altyapılar, kalifiye çalışan eksikliği ve karmaşık saldırıların artması, siber güvenlik ekiplerinin verimliliğini ve olaylar meydana gelmeden önce tespit etme yeteneklerini etkiliyor. Kaspersky, mevcut tehdit ortamı hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2021’de MDR hizmeti aracılığıyla tanımlanan anonimleştirilmiş müşteri olaylarını analiz etti.

 

Rapora göre tüm sektörlerdeki kuruluşlar, bu dönemde birçok türden yüksek önem derecesine sahip vaka yaşadı. Kritik olayların en sık rastlanan nedenleri geçen yıl ile aynı kalırken, en büyük pay (%40,7) hedefli saldırılara aitti. Vakaların %14’ünde kritik etkiye sahip kötü amaçlı yazılımlar tespit edildi ve yüksek öneme sahip olayların %13’ünden biraz daha azı, herkese açık kritik güvenlik açıklarının istismarı şeklinde sınıflandırıldı. Bu dönemde sosyal mühendislik de büyük bir tehdit olmaya devam etti ve olayların %5,5’ini oluşturdu.

 

2021 yılında hedefli saldırılar, eğitim ve kitle iletişim araçları hariç araştırmada temsil edilen tüm dikey sektörlerde tespit edildi. En fazla sayıda saldırıyla kamu, endüstri, BT ve finans sektörlerinde karşılaşıldı. Hedefli saldırılar kamu sektöründeki tüm kritik olayların üçte ikisini (%66), sağlık sektöründe yarısından fazlasını (%55) ve inşaat sektöründe %40’ını oluşturdu.

 

Yüksek önemdeki olaylar, hedeflenen sistemde tespit edilen ve kötü amaçlı olmayan ikili dosyalarının geniş kullanımıyla ayırt ediliyor. Bu araçlar, siber suçluların faaliyetlerini gizlemelerine ve saldırının ilk aşamalarda tespit edilme şansını en aza indirmeye olanak tanıyor. Yaygın olarak kullanılan rundll32.exe, powershell.exe ve cmd.exe’ye ek olarak, reg.exe, te.exe ve certutil.exe gibi araçlar da kritik olaylarda sıklıkla kullanılıyor.

 

Cevap bırakın