İşyerinde Yaratıcılığı Ortaya Çıkarma Yolları

0

Büyük teknolojik gelişmelerim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu gelişmeler çerçevesinde, işverenler de çalıştırdığı personelin yaratıcılıklarını geliştirecekleri ortamlar hazırlıyorlar.  Büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Google, çalışanlarının işyerinde geçirdikleri zamanın yüzde %20’sini, yaratıcılıklarını artırmak için kullanmalarına izin vermiş durumda.  Google, çalışanlarına yaratıcılıklarını geliştirecek ortam sunarak, daha verimli olmalarını sağlamaya çalışıyor.

Her ne kadar yaratıcılığın doğuştan gelen bir özellik olduğu düşünülse de, uygun ortamlarda bu yeteneğin geliştirilebileceği de bir gerçek.

Bu yazımda işyerinde yaratıcılığı artırmak için yapılabileceklerden bahsetmek istiyorum.

Ödül ile Yaratıcılık Motivasyonu

iStock_000059878720_Small

İşyerinde yaratıcılığın artırılması konusunda ödül vermek, motivasyon sağlaması açısından olumlu etki yapabildiği için, öne çıkıyor. Motivasyonun sağlanmadığı taktirde, yaratıcılık için harcanan zamanın boşa gittiği düşüncesi oluşabilir.

Çalışanlara hedefler belirlemek, çalışanların iş süreçlerini daha verimli kullanmalarına vesile olur. Şirketin çalıştığı konularda, hafta sonları her çalışandan öneri sunmalarını istemek, aralarından en iyisinin seçilmesi ile ödül mekanizmasını çalıştırmak, motivasyon sağlama açısından önemlidir. Ödül, maddi olabileceği gibi izin vs. şekilde de düşünülebilir.

Gizlilik

Medium group of young creative people talking to each other on a meeting in the office. The view is through the glass.

 Çalışanların motivasyonunun sağladıktan sonra, yaratıcı düşünceleri olanların, düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ortamlar yaratmak, fayda sağlayabilir. Açık sözlü olan çalışanların, fikirlerini ifade etme konusunda rahat olmalarına rağmen, düşüncelerini açık şekilde ifade etmek konusunda zorluk çekenler için de ortam hazırlamak, verimliliği artırıcı yönde etki edecektir. Öneri kutusu veya benzeri olanaklar, yaratıcı fikirlerini ifade etme konusunda sıkıntı yaşayan personelin gizliliğinin sağlanması açısından, rahat bir ortam oluşmasını sağlar. Yaratıcılığın geliştirilmesi ve paylaşılması için grup çalışması ile beyin fırtınası yapılmasının önemini yadsımadan, fikirlerini söylemede sorun yaşayanlara gizlilik ortamlarının sunulması, başarıyı olumlu yönde etkilemesi açısından önemlidir.

Yenilikçilik Grubu Oluşturma

iStock_000058287516_Small

İşyerinde yaratıcılığı teşvik etmek, daha sistematik bir yol izleyerek için “yenilikçiler grubu” kurulabilir. Yenilikçiler grubunda olanlar, yeni fikirlerini açıklayarak, ödüllendirilmeleri konusunda talepte bulunabilir. Grubun dışında olanların bu yöntem ile motivasyonları sağlanabilir. Bu yöntemde; ödül mekanizmasının işletilmesi; diğer çalışanların etkilenmelerini sağlaması bakımından yaratıcılığın geliştirilmesi açısından olumlu olabilecektir.

Yaratıcılığı Desteklemek

iStock_000064109485_Small

Yaratıcı fikirlerini ortaya koyup, bu konuda risk alma eğiliminde olanları desteklemek, şirketin konuya ne kadar önem verdiğini göstermesi açısında önemlidir. Şirketin yaratıcılığı destekleme konusundaki isteği, çalışanları olumlu yönde etkileyecek ve böylelikle yaratıcılık ruhu şirket içinde gelişecektir. Çalışanların risk almalarına teşvik edimesi ve desteklenmesi, yaratıcılığın gelişmesine olumlu katkı sağlayacaktır.  Yaratıcılık kültürünün gelişmesi zaman alsa da, desteklenmesi, açık fikirli ve yargılayıcı olmadan yaklaşılması, oldukça etkili olacaktır.

Çalışanların Çeşitliliği

iStock_000067289899_Small

Şirket ortamında yenilikçi fikirler arasında farklılık yoksa, paylaşım için de ortam oluşmayacaktır. Çalışanlar arasında homojenlik söz konusu olduğunda, farklı fikirlerin ortaya çıkmasıda oldukça zor olacaktır. Yenilik konusunda farklı fikirlerin olmadığı bir ortamda, şirkete katma değer sağlayacak düşüncelerin ortaya çıkmasıda güçleşecektir. Bu sebeple, farklı fikir yapılarına sahip olan çalışanların olduğu ortamların oluşturulması yararlı olacaktır.  Şirkette farklı profilden çalışanların olması, bu konuya gerekirse daha fazla kaynak ayrılması, başarı sağlanmasına zemin hazırlayacaktır. Yaratıcılık için farklı fikirler arasında paylaşımın sağlandığı ortamlar, daha üretken olmaktadır.

Pozitif Çalışma Ortamı

Yapılan araştırmalara göre; pozitif ruh halinin, yaratıcılığı teşvik ettiğini ortaya koymuştur. Çalışma sırasında rahat olmak, eğlenceli bir ortam, yaratıcılık için ilham alınması eğilimini ortaya koyar. Stresli ve iç karartıcı bir ortam, üretkenliğin ortaya çıkmasını engellediği gibi verimin azalmasına da sebep olabilir. Çalışanların sadece günün sonunu beklediği bir ortamda, yenilikçilik beklemek mümkün olmayacaktır.  Eğlenceli bir ortamda çalışılması, yartıcılığın olumlu yönde gelişmesi için uygun zemini hazırlayacaktır.

Cevap bırakın