Mediatrend Desktop Mediatrend Mobile
Mediatrend Desktop Mediatrend Mobile
Diğer
  Ürün İncelemeiPad ile Öğrenme

  iPad ile Öğrenme

  Dijital  eğitim,  öğrencinin  öğrenme  hızını, şeklini  ve  ihtiyaçlarını  baz  alarak,  eğitimin bireyselleşmesi açısında son derece stratejik bir öneme sahip.

  Eğitimde dijital dönüşüm uzun soluklu bir süreç olmakla birlikte, bu konuda yurt dışında önemli gelişmeler sağlanmış durumda. Ülkemizde bu konuda son yıllarda ivme kazanan gelişmeler yaşanıyor.  Bu sürecin akademik çevreler tarafından yönetilmesi oldukça önemli. Öncelikle hedeflerin belirlenmesi ve gerekli altyapının oluşturulması büyük önem taşıyor.

  Unutmamak gerekir ki eğitim teknolojileri ile eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, toplumun her kesimine hitap eden çözümler sunulması oldukça önemli. Bu çözümlerin sunulmasında yöneticilere büyük görevler düşmekte.

  Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle ve hayata kattığı yenilik ve değişimlerin etkisiyle, hemen hemen her alanda teknolojiyi kullanma becerisi ve teknoloji tabanlı bilgi donanımı oldukça önemli hale gelmiştir. Eğitimin en önemli işlevlerinden birisi, toplumun ihtiyacı olan bireyleri en doğru ve en güncel bilgilerle donatılmasıdır. Dijital kültürü hayatımıza taşımanın, kaçınılmaz bir hal aldığı bir çağda yaşıyoruz. Rekabet gücü sağlayan bilgisayar, okulöncesi dönemden başlayarak hemen hemen her yaşta öğrencinin interaktif olarak öğrenmelerini pekiştirmeyi ve dünyada var olan değişim ve yenileşmeyi takip etmesinde öncü bir rol oynuyor.

  iStock_000016202529_Full

  Dijital eğitimin amacının, öğrenmeyi interaktif hale getirip, amaca yönelik cihazlar kullanarak, ders içeriklerini animasyon, simülasyon, sanal deney, ses, video, resim gibi multimedyalarla zenginleştirilerek öğrenciye sunulması olarak görüyorum. Burada önemli olan, öğretmenin öğrenciye bilgi aktarırken çeşitli akıllı cihazların kullanılarak, derse olan ilginin artmasını sağlamaktır. Öğrenci ile öğretmen arasında etkileşimin önemini yabana atmadan, farklı araçlar kullanarak özümsemenin artmasını sağlamaktır.

  Dijital eğitimle, öğrencinin görsel ve işitsel algısı uyarılarak, öğrenimin daha hızlı ve kalıcı gerçekleşmesi sağlanmakta, ayrıca interaktif oyun, etkinlik ve testlerle öğrencinin ders boyunca ilgisinin üst seviyede tutulması ve derse aktif olarak katılması sağlanmaktadır.

  Bu yazımda eğitimde kullanılan akıllı cihazlardan birisi olan iPad konusunda ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Dijital eğitimde kullanılan iPad, interaktif içeriklerin sunulmasında, etkileşimin sağlanmasında, içeriğe her an her yerden ulaşılmasında oldukça etkin olarak kullanılıyor.

  iPad ile eğitim konusunda, eğitimi veren okulların kendi geliştirdikleri uygulamalar ile birlikte, Apple mağazasında 65.000’in üzerinde uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar arasında interaktif kitaplar, tüm dünyada birçok kurum ve uzmanın konuşmaları ve videoları da mevcut. Bu uygulamalar konu gruplarına ve yıllara göre kategorize edilmiş durumda.

  iPad, kolaylıkla çeşitli öğrenme seviyesindeki öğrencilere uygun hale getirilebiliyor. iPad ile bütün öğrencilere aynı ders, farklı yollarla sunulabilir.

  Öğrenciler iPad’le yalnızca izlemek, dinlemek veya okumakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcılıklarını da geliştiriyor.

  iTunes U

  iTunesU_121

  iTunes U’yu iTunes’da bulunan ve tamamen ücretsiz ders anlatımları, kitaplar ve daha fazlası olan sayısız öğrenim kaynaklarıyla dolu bir ortam olarak tanımlayabiliriz.

  iPad ile iTunes U dersleri oluşturulabiliyor, ders planları ve eğitim materyallerinin tamamı tek bir yerde organize edilebiliyor. Böylece öğrenciler istedikleri zaman ve istedikleri yerde derse katılım sağlayabiliyor. Bunun yanında öğrencilerin hiçbir içeriği kaçırmaması için ödevlere ilişkin anlık güncellemeler yapılabiliyor.

  iTunes U, tüm eğitim içeriklerine öğrencilerin kendi iPad’lerinden erişebilecekleri bir ortam sunuyor. iTunes U, Ders Yöneticisi ile ders programlarını, broşürleri, ödevleri, videoları, kitapları ve podcast’leri sisteme yükleyebiliyorsunuz.

  iPad’de bulunan içeriği Apple TV’nin AirPlay servisi ile herhangi bir HDTV’de yayınlayabiliyorsunuz. Böylece sınıfta beyin fırtınası seansı başlatabiliyor veya bir sunumun üzerinden birlikte geçebiliyorsunuz. Öğrenciler Apple TV’ye çok kolay bir şekilde bağlanabilir; projelerini veya diğer çalışmalarını büyük ekranda herkesle paylaşabilir.

  iPad çeşitlerine bakmak için linki takip edebilirsiniz.

   

  Haberler

  BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN