İnovasyon Aslında Nedir?

      İnovasyon, icat demek değildir. İcatlar aynı veya farklı bilim dalından,  farklı bilim adamlarının etkileşimiyle, çoğu zaman yılların birikimiyle ortaya çıkar. Firmalar geçmişte yapılan icatları, ticari bir fayda elde etmek için kendi çalışma sahasına göre uyarlayıp, girişim yapması ile inovasyon başlamış olur. İnovasyon, başarının arkasında duran ve müthiş bir itme gücü sağlayan en önemli kaynak olarak öne çıkar. Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün ve sürecin, yeni bir pazarlama yöntemi ile sunulmasıdır inovasyon. Çoğunlukla şirketleri ilgilendiren bir terim olan inovasyon, artık kişileri de ilgilendiren bir çalışma sahası haline de gelmiş durumda.

iStock_000062389528_Small

      Günümüzde iş ilanlarında “inovatif” bireylerin arandığını görüyoruz. Firmalar, serbest pazarda artan rekabette başarılı olmak için, yeni şeylerin peşinde koşuyor.  Bir ihtiyaca karşılamak için inovasyon süreci oluşturmak; çalışanlar ile birlikte yaratıcı çözümler ortaya koymak, farklı fikirleri tartışmak, sonuçta ortak bir nokta bulup, fizibilite yaparak üretime geçip, fikirden kazanç elde etmektir.

      İnovasyona basit örnekler olarak: Bir firmanın, yıkandığında buruşmayan, ütü gerektirmeyen kumaş geliştirip, üretip satması inovasyondur. Firma, var olan ürünü geliştirerek, bir soruna farklı bir çözüm bulmuş, bundan gelir elde etmiştir. Bir diğer örnek olarak: Bir hastanede bölümler arasında evrak ve diğer küçük parçaların taşınması için tüplü sistemin geliştirilmesiyle de inovasyon yapılmış olur. Aynı şekilde  bir hastane, hastalarının tahlil sonuçlarını internet’ten yayınlıyorsa bunu da inovasyon olarak değerlendirebiliriz.

iStock_000076521577_Small

      İnovasyonu sadece kar amacı güden şirketler değil, dernekler ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları da yaparlar. Kendilerine fayda sağlayacak her yeni uygulama, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bir inovasyondur. İnovasyon: her kurum için, yeni uygulamalar sayesinde bir yarar elde etme sürecidir.

      İnovasyon: hayattır ve bazen hayat kurtaracak kadar önemlidir. İnovasyon sadece yeni ve farklı bir şey ortaya koymak değildir, aynı zamanda var olan bir problemi çözmek olarak da ifade edilebilir.

      Yazımın bundan sonraki kısmına, İnovasyonu farklı şekillerde tanımlamayarak devam etmek istiyorum.

İnovasyon aslında nedir?

 • Risk almaktır.
 • Yeni bir şey bulabilmek için bıkmadan, usanmadan denemektir.
 • Gerektiğinde planı baştan sona değiştirmektir.
 • Bazen günlük hayattaki basit bir problemi çözmektir.
 • Olaya her açıdan bakabilmek, farklı çözümler sunabilmektir.
 • Neyin ilhan verdiğini bilip, ona göre davranmaktır.
 • Hatalardan ders çıkartmaktır.
 • Nerede olduğuna bakmadan, her ortamda yeni şeyler keşfetmektir.
 • Düşünmek için zaman ayırmaktır.
 • Düşüncelerinizi rastgele insanlara açıp, fikirlerini sormaktır.
 • Yeni fikirlere açık olmaktır.
 • Fikirlerini cesaretle ifade etmektir.
 • Farklı yollara aramaktır.
 • Yeni süreçlere açık olmaktır.
 • Fikirleri ile değişiklik sağlayacak insanlar bulmaktır.
 • Hayal kurmak, hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaktır.
 • Fikirlerini başkaları ile paylaşıp, birlikte çalışmaktır.
 • Problemin ne olduğunu ortaya net olarak koymak, çözmek için neler gerektiğini araştırmaktır.
 • Yeniliklerin gelmesi değil, yeniliği bulmaktır.
 • Yeteneklerin sınırlarına ulaşmaktır.
 • Hayatı her yönüyle geliştirmek için yollar bulmaktır.
 • Daha önceki yenilikleri kabullenmek yerine, üzerine eklemeler yaparak nasıl değiştirebilirim demektir.
 • Yenilikçi bir ortam oluşturmak, bunu bir yaşam şekli haline getirmektir.
 • Yenilikçilerden oluşan bir çevre oluşturmaktır.
 • Yenilikçiliği paylaşmaktır.

İnovasyon hakkında tarihte neler söylenmiş?

      “Daha iyi yapmanın her zaman bir yolu vardır – bulun onu” Thomas Edison

      “Yaratıcılığın bir parçası da başarısızlıktan korkmamaktır” Edwin II. Land

      “Kendinizi hata yapmaya hazırlamazsanız, asla orijinal bir yenilik yapamazsınız”  Sir Ken Ribenson

      “Delilik, aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” Albert Einstein

       “Yolun sizi götürdüğü yere gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ki; iz bırakın.” Emerson

      Kaynak: www.teachthought.com

      Twitter takip için @salihertugrul  – Instagram takip için Teknokafe

Cevap bırakın