Günümüzde En Çok Maaş Verilen Teknolojik İşler

      Günümüzde birçok iş artık otomasyon ile daha verimli ve hızlı yapılıyor. Teknoloji sayesinde otomasyonun kullanıldığı işler giderek artıyor. Aynı zamanda yeni teknolojik iş dalları ortaya çıkıyor. Teknolojik işlerde çalışanların daha iyi kazanç ve kariyer elde etmek için hangi konularda deneyim sahibi olması gerektiğini, ” Günümüzde En Çok Maaş Verilen Teknolojik İşler ” başlıklı yazımda değerlendireceğim.

      Hangi teknolojik iş dallarının yıldızının parladığını ve daha fazla kazanç getirdiğini sıralayarak devam edelim.

Veri Bilimciler

      Veri bilimciler, çalıştığı kuruluşun daha iyi ve zamanında kararlar alması için karmaşık verileri analiz edip yorumlar.

      Veri bilimcilerinin yıllık kazançlarına bakacak olursak, yurt dışı kaynaklı bilgilere göre, 2013 yılından bu yana bir veri bilimcinin kazancı %344 oranında artış göstermiş durumda. Veri analistleri ve  mimarları, veri bilimcileri en yüksek ücretli teknolojik işleri olanlar arasında ilk sıralarda geliyor.

      Bir veri bilimcinin aşağıdaki konularda deneyim sahibi olması gerekiyor.

 • Makine Öğrenimi algoritması.
 • Veri modelleri oluşturma.
 • Python, R, SAS ve diğer analitik uygulama geliştirme dillerini bilme.
 • Yapılan işteki sorunları tanımlayıp ona göre çözüm geliştirebilmek.

IoT Çözümleri Mimarı

      IoT çözüm mimarları, IoT çözümlerinin geliştirilmesi ve devreye alınmasında strateji oluşturma ve liderliğini yapma rolü oynarlar. Bir IoT çözümleri mimarı, mimari ve tasarımla ilgili işlere liderlik etmekten sorumludur. IoT çözüm çerçevesine dayalı genel bir IoT ekosisteminin geliştirilmesine destek olur.

      IoT çözüm mimarının, IoT çözümlerini anlamanın yanında, güçlü programlama yeteneği, makine öğrenimi bilgisi, donanım tasarımı ve mimarisi gibi konularda da bilgi sahibi olması beklenir.

  Büyük Veri Mühendisleri

      Dünyada internet kullanıcıları günde yaklaşık 2.5 kentilyon byte veri üretiyor. Bu büyüklükte veriden yararlanmak ve ondan anlamlı sonuçlar elde etmek için kuruluşlar büyük veriye ve yapay zekaya yatırım yapıyorlar. Günümüzde En Çok Maaş Verilen Teknolojik İşler

      Bir büyük veri mimarı, büyük veri uygulamalarının büyük ölçekli geliştirilmesi, dağıtımı, tüm yaşam döngüsünün planlanmasını tasarlar ve yönetir.

      Büyük veri mimarının sahip olması gereken deneyimleri söyle sıralayabiliriz.

 • Hadoop, Spark, NoSQL’in yanı sıra veri ambarı teknolojileri konusunda ayrıntılı bilgi.
 • Programlama yetkinliği.
 • Veri görselleştirme.
 • İletişim becerileri.

Yazılım Mimarı

      Bir yazılım mimarı, tasarım seçimleri yaparak, kodlama araç ve platformlarında proje geliştirme süreçlerini optimize eder. Müşterinin gereksinimlerini belirleyerek, prototipler geliştirmek için uygulamalı çalışmalar yürütür.

      Bir yazılım mimarında bulunması gereken becerilerden bazıları şunlardır:

 • Veri modelleme.
 • Yazılım mimarisi bilgisi.
 • Programlama becerisi.
 • Güçlü analitik beceri.

DevOps Mühendisi

      DevOps, yazılım geliştiricileri ve BT personeli arasındaki boşluğu kapatmayı sağlayan bir yazılım geliştirme stratejisidir. DevOps mühendisi, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü anlayan ve geliştirmek için çeşitli otomasyon araçlarını tam olarak kullanan kişidir.

      Bir DevOps mühendisinin sahip olması gereken becerilerinden bazıları şunlardır:

 • Kodlama ve komut dosyası oluşturma.
 • Git ve Jetkins gibi DevOps araçlarını kullanabilme.
 • Dağıtık ağ operasyonlarında deneyim.
 • Linux veya Unix sistem yönetimi.
 • Bulut hizmet entegrasyonu.
 • PHP/Python ve Ruby vb. alanlarda bash scripth yazma.

Bulut Mimarı

      Bulut mimarı, bir kuruluşun bilgi işlem bulut stratejisini devreye sokarak denetimini sağlar. Bulur mimarları; bulut stratejisinin uygulanmasını, şirketin bulut stratejisinin dağıtımının koordinasyonu, uygulama mimarisinin ve bulut ortamında dağıtımlarının düzgün şekilde yapılmasından sorumludur.

      Bir bulut mimarının sahip olması gereken becerilerinden bazıları şunlardır:

 • Uygulamaların bulut ortamına entegrasyonunun sağlanması.
 • Amazon Web Services (AWS), Azure ve Google bulut platformları hakkında ayrıntılı bilgi.
 • Yüksek iletişim becerisi.

Yapay Zeka (AI) Mühendisi

      Yapay Zeka mimarı, bir kuruluş içindeki yapay zeka girişimlerini geliştirir, yönetir ve denetler. Yapay zeka mimarının matematik ve istatistik konusunda derin bilgiye sahip olması gereklidir.

      Yapay zeka mühendisinin sahip olması gereken becerilerden bazıları şunlardır:

 • Genel programlama dilleri başta olmak üzere,  Python, R ve Tourch konusunda deneyim.
 • TensorFlow ve diğer benzer teknolojiler hakkında deneyim.
 • Makine öğrenimi, sinir ağları ve derin öğrenme dahi olmak üzere yapay zeka ile ilgili teknolojilerde deneyim.

      Twitter takip için @salihertugrul       YouTube kanalım

      Geçmişte hayal olan günümüz teknolojileri hakkındaki yazımı okumak için bu linki takip edebilirsiniz.

      Kaynak: glassdoor.co.in

Cevap bırakın