Güneş Enerjisinin Geleceğini Şekillendiren Teknolojiler

0

Dünya enerji tüketimi‭, ‬bütün insan‭lar ‬tarafından kullanılan toplam‭ ‬enerji‭yi ‬ifade eder. Dünyada en çok kullanılan enerji kaynağı petroldür. İkinci sırada kullanımı gittikçe azalan maden kömürü, üçüncü sırada ise üretim ve tüketimi hızla artan doğalgaz bulunmaktadır. Teknolojideki gelişmelere göre farklı dönemlerde belirli enerji kaynaklarının kullanım oranıda artmaktadır. Kömürün yerini zamanla petrol almış ve sonraki yıllarda doğalgaz önem kazanmıştır. Fosil enerji kaynaklarının yoğun kullanımı, zamanla kaynak sorunlarına sebep olmuş, alternatif enerji kaynaklarına yönelim söz konusu olmuştur.

Biyo-enerji pilleri, yüzen güneş enerji çiftlikleri, güneş enerjisi elde edilebilen ağaçlar, uzaydan enerji iletimi sağlayan teknolojiler, gelecekte yenilenebilir enerji potansiyelleri olarak öne çıkıyor.

Bu haftaki yazımda; yenilenebilir enerji kaynakları çerçevesinde geleceğin en önemli potansiyel kaynağı olarak görülen, güneş enerjisi teknolojilerinin geleceğinden bahsetmek istiyorum.

Biyo-Güneş Pilleri

Credit: materials360online.com
Credit: materials360online

Bilim insanları, şimdiye kadar ilk kez dokuz adet biyolojik güneş hücresini (biyo-güneş pili) birleştirerek  biyolojik güneş panelleri geliştirmeyi başardılar. Bu durum şimdiye kadar geliştirilen küçük çaplı biyolojik güneş panelleri teknolojisinde gelinen son nokta olarak ifade ediliyor. Geliştirilen biyo- güneş pillerinden oluşan güneş panellerinden, dikkate değer oranlarda enerji edilmeye başlanmış durumda.

Yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanları, daha önceden denenen yöntemlerden farklı olarak, doğada oldukça fazla bulunan “siyano bakteri” kullanarak temiz ve yenilenebilir enerji elde etmeyi başardılar. Bu yöntemde bakterilerin fotosentez ve solunum faaliyetleri sonucu elektrik üretimi sağlandı.

Biyo-güneş hücreleri kullanılarak oluşturulacak güneş panelleri sayesinde, uzun vadeli, pil değişimi olmadan, uzak lokasyonlardaki enerji ihtiyaçlarının giderilmesi mümkün olabilecek.

Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için yeni bir yol

Bilim insanları, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürme konusunda yeni yöntemler üzerinde çalışıyorlar. Yapılan son çalışmada; biyo-elektro kimyasal bir yöntem ile elektro-kimyasal reaksiyonlar için mikroplar, enzimler ve bazı bitkiler kullanarak, elektrik üretiminde ilerleme sağladılar.

Yüzen güneş enerjisi Panelleri, Yüzen Güneş Enerjisi Çiftlikleri

 

solarfeeds.com
Credit: solarfeeds.com

Güneş enerjisinden elektrik elde etmek amacıyla kullanılan yüzen güneş panelleri, geleceğin trend konularından birisi olacak. Bilim insanları bu konuda yaptıkları araştırmalarda; büyük boyutlardaki güneş panellerini içme suyu rezervuarında, sulama kanallarında, atık su havuzlarında ve hidroelektrik baraj göllerinde tesis ederek, büyük miktarlarda elektrik elde edilebileceğini keşfettiler. Özellikle güneş ışıklarının yeterli olmadığı yerlerde ve panel tesisi için yeterli arazi bulunmaması durumunda, yüzen güneş enerjisi çiftliklerinin kullanılması, elektrik elde edilmesinin yanında, buharlaşmayı da engellediği için özellikle içme suyu rezervuarlarında ekstra kazanım sağlamakta.

Uzaydan Dünyaya Kablosuz Güneş Enerjisi Gönderme

Credit: SpaceWorks Engineering, Inc./Spaceworks Commercial
Credit: SpaceWorks Engineering, Inc./Spaceworks Commercial

Uzaya güneş enerjisi panelleri bulunan uydular yerleştirip, yörüngeden dünyaya kablosuz enerji transferi yapmak, yeni bir fikir değil. İnsanlık uzaya ilk uyduyu gönderdikten bu yana, aslında bunu hayal ediyor. Günümüze kadar bu başarılmış değil ama bundan sonra da başarılamayacağı anlamına gelmiyor. Google ve diğer internet devleri, Outernet gibi projeler ile uzaya küçük birer koli büyüklüğünde yüzlerce küp uydu fırlatıp, uzaydan dünyaya internet yayını yapmak istiyor. Bu durumda uzaya daha hafif ve küçük güneş enerjisi uyduları göndermekte mümkün görünüyor.

Uzay tabanlı güneş enerjisi, sürdürülebilir veya yeşil enerjinin, yenilenebilir enerjinin bir formu olarak düşünülmekte ve bazen de iklim mühendisliği önerileri arasında yer almakta. Aynı zamandan uzay tabanlı güneş enerjisi, antropojenik iklim değişikliği veya fosil yakıt tükenmesi gibi sorunlara geniş ölçekli çözüm arayanlar için çok ilgi çekmekte.

Güneş Enerjisi  elde eden ağaçlar

credit: jetsongreen.com
credit: jetsongreen.com

Finlandiya’da araştırmacılar; “Güneş Enerjisi Hasat Ağaçları” adında, 3D yazıcıda basılmış, minik yapraklar geliştirerek, güneş enerjisi depolamanın yolunu bulup, elde edilen elektrik ile elektrikli küçük ev aletleri ve mobil cihazları şarj etmeyi başardılar. Sistem aynı zamanda, rüzgar ve sıcaklık değişimlerinde mekanik enerjiyi depolayabiliyor.

Cevap bırakın