Geleceğin Türk bilim insanları Harezmi eğitim modeli ile yetiştirilecek!

0

Geçtiğimiz hafta eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı ile ilgili bilgi almak için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ettim.  Müdür Yardımcısı Murat Altınöz ve çalışma arkadaşları eğitim teknolojilerini okul müfredatlarına nasıl entegre ettiklerini ve yeni nesil eğitim programlarının detaylarını paylaştılar. Geçtiğimiz dönemde hayata geçirilen Harezmî Eğitim Modeli, eğitim teknolojileri ve siber güvenlik ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Açıkçası heyecanlandım ve takdir ettim.Özellikle Harezmi eğitim modeli ile ilgili yapılan çalışmalar ve siber güvenlik konusunda hayata geçirilmesi planlanan projeler oldukça dikkat çekici. Peki geleceğin bilim insanlarını nasıl yetiştireceğiz? İşte görüşmemizin satır başları…

Teknoloji eğitimini kültürümüze uygun bir hale getirmişler

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında hayata geçirilen Harezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda bir modeli olarak tasarlanmış. Harezmî Eğitim Modeli, geleceğin eğitimini nasıl kurgulayacağımız ve nasıl doğru uygulayacağımız noktasında öğretmen ve öğrencilerimize ışık tutarak, kendi kendini sürekli inşa eden bir yapıyı barındırıyor.

Harezmî Eğitim Modeli, üzerinde şekilleneceği 5 temel zemine dayanıyor. Beş zemin ışığında; bilgi işlemsel düşünme beceresinin hayata adapte edildiği, programlama ve öğretim araçlarının öğrenme ortamlarında etkin kullanıldığı, disiplinler arası yaklaşımın yeniden yorumlanarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı, robotik ve oyun tasarımı ile yenilikçi öğrenmelerin gerçekleştiği, sosyal bilimler ile diğer bilimlerin (STEM, Bilgisayar Bilimleri vb) bütünleştiği, işbirliği ile tüketen değil üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modeli. Kısaca  özetlemek gerekirse STEM ve STEAM eğitim metodlarının kültürümüze uyarlanmış, sosyal becerileri geliştirmeye yönelik bir versiyonu diyebiliriz. En önemli özelliği ise öğrencilerin bütün disiplinleri bir arada kullanarak, çözüm odaklı projeleri hayata geçirmelerini sağlıyor.

Çocuklar toplumsal fayda odaklı teknolojiler üretiyorlar

Eğitim programı kapsamında çocuklar bütün disiplinleri kullanarak problem çözme yeteneğini geliştiriyorlar. 2023 Eğitim Vizyonunda öğrencilerin, çevrelerinde gördükleri sorunlara erken yaşlardan itibaren yenilikçi çözümler geliştirme farkındalığı ve bu çözümleri Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Güzel Sanatlar gibi farklı disiplinlerle harmanlayarak üretme becerisi kazanması, gelişmiş ülke eğitim sistemlerinin temel hedeflerinden biri hâline geldiğini biliyoruz. Bu amaçla birebir örtüşen Harezmi Eğitim Modeli, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata geçirme” fırsatı sunuyor. Geleceğin bilim insanları hayatın içinden sorunları belirleyerek, öncelikle bu sorunlara çözüm üretmeye teşvik ediliyorlar. Veri toplama süreci sonrası belirledikleri HİS (Hayatın İçinden Sorunları) kapsamında kendi merakını gidermeye çalışan aktif katılımcı olmayı, deneyimlemeyi ve sorgulamayı gerektiren bir süreç planlanıyor.

Öğrenciler takım çalışmasını öğreniyorlar

Harezmî Eğitim Modeli’nde çocuklar sadece kodlama yaparak değil, gerçek sorunlara çözüm üreterek aynı zamanda geleceğin sorumlu dijital vatandaşları olarak yetiştiriliyorlar. Ürettikçe mutlu oluyor ve kendilerine güvenleri artıyor. En önemlisi de birlikte çalışmayı, üretmeyi ve takım oyununu öğreniyorlar. Harezmî Eğitim Modeli’nin en önemli temel prensipleri arasında birlikte tasarlama, birlikte öğrenme, birlikte öğretme ve birlikte üretme kavramları yer alıyor. Uygulama sürecinde öğrenciler hayatın gerçek sorunlarına çözüm arayarak, duyularını ve duygularını kullanıp çeşitli uygulamaların desteğiyle bir öğrenme süreci gerçekleştiriyorlar. Süreç boyunca öğretmenler, disiplinler arası anlayışla birlikte çalışma ve üretme, aynı sınıfta aynı anda öğretmenin öğrenme sürecine katılması, farklı yöntem ve teknikler kullanma gibi durumları deneyimleme olanağı buluyor. Birden fazla branştan öğretmen aynı anda sınıfta yer alarak farklı disiplenlerle öğrencileri bir arada çalışmaya teşvik ediyorlar. Bu sayede birlikte çalışma ve ortak iş yapma kültürü de gelişiyor. Nitekim bu bir takım oyunu ve hiçkimse tek başına bu oyunda başarılı olamaz.

 

Cevap bırakın