Geçmişten günümüze inovasyon

0

   Yaratıcılık, diğer kişiler ile aynı şeye bakmak ama farklı olanı görmektir. Nasıl yaratıcılık yeni fikirleri oluşturma süreciyle ilgiliyse, inovasyonda bu yeni fikirlerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi sürecidir.

   İhtiyaç, istek ve beklentilerinin yenilikçilik yoluyla tatmini ve yüksek katma değer üretmesi, inovasyon ile olmaktadır. İnovasyonun orijininde yenilikçilik yatar.

   Geçmişten günümüze her alanda yenilikçi düşünceler ile gelişmeler sağlandı. Yenilikçilik, yeni bir şey bulmak ile birlikte var olan bir şeye yeni bir bakış açısı ile daha yararlı ve kullanılabilir hale getirmedir.  Bu konuda Amerikalı mucit A. Graham Bell  önemli bir noktaya değinmiştir. Bell : “Herkesin gittiği ana yoldan gitmeyin, o yolu terk edip ara yollara sapın. Mutlaka daha önce görmediğiniz yeni şeyler keşfedeceksiniz, bu yeni keşifleri daha başkaları izleyecek. Unutmayın ki; tüm yeni buluşların arkasında düşünce vardır.” diyerek yeniliğin mutlaka bir buluş ile değil, elinizdekileri farkı açıdan değerlendirerek de farklı şeylere ulaşılabilinileceğinin önemini ortaya koymuştur.

Bilim ve Teknoloji arasındaki bağ   

      Bilim ile teknoloji arasında güçlü bir bağ vardır. Bilimsel bilgi yeni teknolojilerin üretilmesine yol açar. Buna karşılık bilim yeni bilgileri üretmek için teknolojilerden yararlanır. Benzer bir ilişkide,  inovasyon ile teknoloji arasında vardır. İnovatif gelişmeler, teknolojinin gelişmesinde lokomotif görevi alır.

   Geçmişte olduğu gibi günümüzde de yenilikçiliğin lokomotifi teknoloji denilebilir. İnovasyon sürecinde, yeni fikirlerin ya da ürünlerin ticarileştirilmesi, kazanca dönüştürülmesi vardır. Teknolojik yenilikleri düşündüğümüzde geçmiş ile günümüz arasında ne kadar yol alındığını net bir şekilde görebiliriz.

   Müşterilerinin ihtiyaç, istek ve beklentilerini yerine getirebilen, günün gelişen yeniliklerine ayak uydurabilen şirketler bu konuda yeterince aktif olmayanlara göre çok daha başarılı olmaktalar.

   Örneğin, çağımızın en çok ilgi gösterilen cihazlarından olan akıllı telefon firmalarının bazıları, çağımızdaki trendi öngöremediklerinden neredeyse yok olmakla karşı karşıyalar.

   Ancak inovasyon sayesinde teknoloji şu anki durumuna gelmiştir. Günümüzde teknolojinin en önemli unsurlarından olan bilgisayarın geçmişine bakacak olursak, günümüzdeki durumuna gelene kadar gerek fiziki şartların ve gerekse de ticari beklentilerin sayesinde müthiş innovasyon evresi geçirdiğini görürüz.

Norwich 001_update2

   Yukarıdaki resimler geçmişten günümüze inovasyon sayesinde elde edilenlerin anlaşılması bakımından oldukça etkili olacaktır. Soldaki resimde Norwich City Konseyi’nin ilk bilgisayarı teslim ediliyor. Yıl 1957, sağdaki resimde ise dünyanın en küçük bilgisayarlarından 2”x2”x2” boyutlarında olan SolidRun’ın CUBOX-I mini bilgisayarı. Yıl 2014

1950’li yıllar   

1950’li yıllarda taşınması için bir taşıma firması ile anlaşılması gereken bilgisayar, günümüzde avuç içine sığacak hale gelmiş durumda. Bu değişiklikler neden olmuştur acaba? Bu soruya cevabı verirken günümüzdeki gelinen noktayı da göz önünde bulundurmak gerekir.

   Zamanında bir şekilde, yine yenilikçi bir araştırmacı tarafından icat edilmiş olan bilgisayar’ın çalışma mantığına sadık kalınarak, en basit anlamda boyutu oldukça küçülmüş ve daha ticari bir boyut alarak, ihtiyacı olan bütün kesimlerin kullanımına sunulmuştur. Bu süreçte sadece bilgisayarda değişiklik olmamış, üzerinde kullanılan bütün donanım elemanlarındaki yenilikler, yine bilgisayar üzerinde kullanılarak, diğer alanlardaki inovatif değişiklikler ile günümüze gelinmiştir.

   Geçmişte de yenilik vardı, üzerine konularak günümüzde de bu hız kesmeden devam etmekte. Toplumda ihtiyaç oldukça, ki bu kesinlikle olacak, yenilenme devam edecektir.

   İnovasyon’un doğasında yenilik ve bu yeniliği kullanarak bundan kazanç sağlama yattığı için günümüzdeki global teknoloji şirketleri hayatta kalmak ve rakipleri karşısında fark yaratmak için  ar-ge yatırımlarına büyük kaynaklar aktarmaktalar.

   Hayat devam ettikçe inovasyon teknolojinin lokomotifi, teknoloji inovasyon’un esin kaynağı olacak.

Cevap bırakın