Fotoğraflarda kırmızı göz sorununun çözümü

0

Flaş kullanarak fotoğraf çekmeyi sevenlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi fotoğraflarda gözlerin kırmızı çıkmasıdır. Çekilen fotoğraf karesi ne kadar başarılı olursa olsun çekilen fotoğraftaki gözlerin kırmızı çıkması fotoğraf çeken kişiyi rahatsız ettiği gibi bazı portre fotoğraflarda parlayan kıpkırmızı gözler çok can sıkıcı bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu sıkıntı veren durumdan kurtulmak artık eski film kullanılan zamanlardakine göre çok daha kolay hale gelmiştir. Bu yazımızda kırmızı göz oluşumunu fotoğraf çekerken nasıl engelleriz, eğer engelleyemediysek de nasıl yok ederiz konularını anlatacağım.

Kırmızı Göz Sorunu Neden Kaynaklanır?

Fotoğraflardaki kırmızı göz sorunu göz bebeklerinin genişlemesiyle oluşur. Yani ortam ışığı çok yeterli değilken gözün iris tabakasındaki kaslar gözbebeklerimiz çok daha fazla ışık alsın diye genişler. Fotoğraf makinesinin çakan flaşının parlak ışığı gözün iris tabakasındaki kaslar daha ışığa önlem alamayıp kısılmadığından gözlerinizde parıldar. Göze bu şekilde gelen parlaklık göz arkasında bulunan damarlardan yansımaya uğrar. Bu yansımanın sonucu olarak da fotoğraflardaki gözlerde “kırmızı göz” sorunu oluşur. Gece çekim yaparken flaş ne kadar gözden uzak olursa kırmızı göz sorununu o derece az yaşarsınız.

Gelişmiş fotoğraf makinelerinde Sorunu Çözmek İçin Flaş Birkaç Kez Parlar

Gelişmiş fotoğraf makinelerinde kırmızı göz oluşumunu engellemek için fotoğraf çekilmeden önce flaş 2 kez parlayarak gö­zde oluşacak kır­mı­zı rengi azaltır. Flaşın ilk çakması fotoğraf çe­kil­me­den hemen önce göz­be­be­ği­nin kü­çü­lmesini sağlayarak yansımayı önler. Böylece kırmızı göz etkisi neredeyse ortadan kalkmış olur. Flaşın 2. Kez çakması tam fo­toğ­raf çe­ki­lir­ken oluşur ve burada zaten göz­be­be­ği kasılarak kırmızı göz oluşturmayacak pozisyonunu almıştır. Bu problemin gün­düz­le­ri pek yaşanmamasının sebebi de gündüzleri göze her açıdan gelen yoğun ışıktır.

Kırmızı Göz Oluştuysa Nasıl Yok Edeceğiz?

Diyelim yukarıda saydığım yöntemleri uyguladınız ama çektiğiniz fotoğraflarda yine kırmızı göz sorunu oluştuysa üzülmeyin bunu da çözmenin çok basit yolları var. Aşağıda en bilinen programlarla basit olarak kırmızı göz sorununu giderme yöntemlerini kısaca açıklayacağım.

Pho­tos­hop Kullanarak

Photoshop kullanarak kır­mı­zı göz prob­le­mini tek bir tuş yardımıyla yok edebilirsiniz.  Bu­nun için Pho­tos­hop Ele­ments’te­ki “Red Eye Re­mo­val To­ol” kullanılıyor. Bu­nun için kırmızı göz oluşmuş fotoğrafı bü­yü­teç seçimiyle birebir ya­kın­laş­tı­rıp sonra Red Eye Re­mo­val To­ol seçimiyle Pu­pil Si­ze (göz­be­be­ği bo­yu­tu) de­ğe­ri­ni fo­toğ­raf­ta kır­mı­zı gözün oluştuğu alanı kaplayacak şekilde verin. Dar­ken Amo­unt ayarındaki değeri de  uygun bir de­ğe­re ge­ti­re­rek göz bölgesini tam olarak seçin. Gözdeki kırmızılık yok olacaktır.

Pa­int.NET  Kullanarak

Pa­int.NET programı tamamen ücretsiz kullanabileceğiniz bir çeşit grafik ve fotoğraf düzenleme yazılımıdır. Ücretsiz olması ve hemen her grafik işinizi sorunsuz çözebilmesi özelliğiyle kullanmanızı öneriyorum. Bu programı çalıştırıp kırmızı göz sorunu olan fotoğrafı yükleyerek “Effects” bölümünden “Photo” seçeneğinden “Red Eye Removel” tuşlanarak bu işlemi sorunsuz ve hızlı bir biçimde yapabilirsiniz.

irfanView Kullanarak

irfanView oldukça hızlı ve pratik bir görüntü görüntüleme ve format dönüştürme programıdır. Özellikle acemi kullanıcılar için ideal bir seçim olan programda kırmızı göz düzeltme aracı bulunmaktadır. Önce kırmızı göz bölgesini seçmeniz daha sonra da bu aracı (red eye reduction) tıklamanız yeterli olacaktır.

Pa­int Shop ProX Kullanarak

Oldukça gelişmiş bir Grafik ve fotoğraf düzenleme programı olan Pa­int Shop ProX grafik konusundaki en profesyonel çözümlerden bir tanesidir. Program tek tık­la­ma ile fo­toğ­ra­fı­nı­zı ana­liz ederek gerek görülen düzeltmeleri yapar. Pa­int Shop ProX’in tek tuş tıklaması ile kır­mı­zı göz sorununu düzeltir. Ge­liş­miş kır­mı­zı göz dü­zelt­me ara­cı ile ince ayarlar da yapabilirsiniz.

ACD­Se­e Kullanarak

ACD­Se­e yine hız­lıca kullanabileceğiniz bir görüntüleme ve format dönüştürme programıdır. Fo­toğ­raf­la­rı­nı­zda kır­mı­zı göz dü­zelt­me­si yapabilirsiniz.

Cevap bırakın