E-Tebligat nedir?

0

2016_ocak_01

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. Diğer bir deyişle vergi dairenizden artık fiziksel olarak posta almayacaksınız demek oluyor. Size tebliğ edilecek her bilginin elektronik ortamda iletilmesi anlamına geliyor.

E-Tebligat Tam Olarak Ne Zaman Başlıyor?

E-Tebligat uygulaması aslında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktı. Hatta bu tarihten önce E-Tebligat sistemi 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren kullanıma açıldı. Fakat yılın son günlerinde alınan bir karar ile  Elektronik Tebligat (e-tebligat) uygulamasına başlama tarihi 1 Ocak 2016’dan 1 Nisan 2016’ya uzatıldı. Yani önümüzde geçiş için 3 aylık bir zaman var.

E-Tebligat Başvurusunu Kimler Yapabilir?

E-Tebligat başvurusu, tüm vergi mükelleflerinin bizzat kendileri veya kanuni temsilcileri aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekaletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir.

Nasıl Haberdar Olacağım?

Vergi dairenize E-Tebligat başvurusunu yaptığınızda ve size bir E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır. Size düzenlenerek gönderilen mesajda ilgili belgelere ait gönderim tarihi ve tebliğ tarihi gibi bilgiler bulunur.

E-Tebligat Sistemi İle Gelen Belge Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Olur?

E-Tebligat sistemi yoluyla tanımlanan ve e-posta adresinize gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve bunun dışında ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz.

E-Tebligat İçin Verilen Bilgiler Nasıl Değiştirilebilir?

Mükellefler internet ortamında https://intvrg.gib.gov.tr adresine erişerek daha önce bildirim yaptıkları elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyip düzeltebilirler. Bu işlemin yapılabilmesi için daha önceden vergi dairesinden bu sisteme erişebilmek için şifrenizin alınmış olması gerekir.

E-Tebligat Sisteminden Çıkmak Mümkün mü?

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükellefler zorunlu bir durum olmadıkça sistemden çıkamazlar. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir. Sistemden çıkmak için bu durumlardan birinin gerçekleşmesi gerekir.

E-Tebligat Sistemine Dahil Olmazsam Ceza Alır mıyım?

E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükellefler, belirtilen sürede bildirimde bulunmazlarsa Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılacaklardır.

E-Tebligat Sistemi Nasıl Bir Fayda Sağlayacak?

1- E-Tebligat yoluyla bilgi güvenliği daha yüksek bir seviyede korunacağı gibi kişisel verilerin de güvenliği sağlanmış olacaktır.

2- Bu yolla verilen hizmet kalitesi artacak ve yapılan tebligatın doğru kişiye ulaşmaması gibi bir sorun ortadan kalkmış olacaktır.

3- Bu yöntemin genel olarak gönderilen belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti altına aldığı için çok daha fazla güvenilir olduğu söylenebilir.

4- Fiziki ortamda ulaştırılması günler hatta haftalar süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi yoluyla doğrudan ilgili kişiye saniyeler içinde gönderilebilecektir.

5- Bu yöntem kullanıldığında tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğu görüntülenebildiği için şüpheli bir durum oluşmaz. Her şey gayet açık ve nettir.

6- Gönderim maliyeti açısından da baktığımızda kullanımı oldukça ekonomik bir yöntemdir.  Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretliyken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda ek bir maliyet bulunmadığından bütçeye destek sağlar.

7- Bu yolla yapılan tebligatlar, kağıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğa dostu ve yeşili koruyan bir yöntem olduğu söylenebilir. En büyük tasarruf konusu da zamandır.

Cevap bırakın