Mediatrend Desktop Mediatrend Mobile
Mediatrend Desktop Mediatrend Mobile
Diğer
  GenelDünya'da ve Türkiye'de Web Trafiği

  Dünya’da ve Türkiye’de Web Trafiği

  Gerek küresel ve gerekse de Türkiye için internet kullanımı her yıl artmakta. Özellikle mobil internet kullanımının artması, web trafiği de daha büyük oranlarda artıyor. Mobil trafiğin artması konusunda en net bilgi Amerika’dan geldi. Amerika’da mobil internet trafiği ilk kez PC den yapılan web trafiğini geçmiş durumda.

  Bu yazımda özellikle mobil veri trafiği konusunda dünya ve Türkiye konusunda istatistiksel bilgiler paylaşmak istiyorum. Küresel mobil ağ trafiği konusunda Cisco’nun mobil veri trafiği raporunda, 2013’den 2018’e kadar 11 kat fark olacağı öngörülüyor.

  Yine 2015 Ocak ayı baz alındığıda, We Are Social’in hazırladığı “Digital, Social&Mobile in 2015” başlıklı sunumunda, çarpıcı bilgiler paylaşıldı.

  Dünya genelinde 3 milyar aktif internet kullanıcısı bulunuyor. Yine dünya genelinde, aktif sosyal medya hesabı olanların sayısı yaklaşık 2 milyar. Ayrıca, yaklaşık 3.6 milyar mobil kullanıcı bulunuyor. Yine dünya genelinde, aktif mobil sosyal hesabı olan kullanıcı sayısı, 1.6 milyarın üzerinde.

  Dünya genelinde internet kullanım oranlarına bölge bazında bakılacak olunursa;

  Kuzey Amerika’da internet kullanım oranı yüzde 88

  Güney Amerika’da yüzde 43

  Batı Avrupa’da yüzde 81

  Doğu Avrupa’da yüzde 58

  Ortadoğu’da yüzde 36

  Doğu Asya’da yüzde 51

  Güney Asya’da internet kullanım oranı yüzde 19’a kadar düşmüş durumda.

  Ülkemizde internet kullanım oranı yüzde 49 ile global internet kullanım oranı ortalaması olan yüzde 42’nin üzerinde. Sıralamada 21. durumdayız.

  Yüzde 90’ın üzerinde internet kullanım yaygınlığı ile Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore ilk üçte yer alıyor.

  Aktif sosyal medya hesap sayısı geçen yıla göre 212 milyon artış göstermiş. Bu artışta Doğu Asya’nın büyük payı var.

  Ocak 2015 itibarı ile internet trafiğinin yüzde 31’i mobil cihazlar üzerinde sağlanıyor. Bu oran geçen seneye göre yüzde 39’luk bir artışı gösteriyor.

  İnternete bağlanan cihazların oluşturduğu trafiğin paylaşımı konusunda, halen trafiğin yüzde 62’si PC yada notebook aracılığı ile oluşturuluyor. Bu oran geçen seneye göre yüzde 13 azalmış durumda. Bu da gösteriyor ki, internete bağlanma konusunda PC ve Notebook kullanım oranı azalıyor.

  Businessman checks the financial analysis

  Web trafiği oluşturma konusunda ikinci sırayı yüzde 31 ile mobil telefonlar alıyor. Bu oran geçen seneye göre yüzde 39 artmış göstermiş.

  Tabletlerin web trafiğindeki yeri yüzde 7 civarında, tabletlerde geçen seneye göre yüzde 17 oranında artık göstermiş.

  Mobil trafiğin toplam web trafiğindeki payı dikkate alındığında Türkiye, yüzde 28 ile 16. Sırada yer alıyor.

  iStock_000035679560_Medium

  2015’in Ocak ayı itibarı ile Türkiye’de aktif internet kullanıcı oranı geçen senenin aynı zamanına göre yüzde 5 artış gösteriyor. Aynı zaman diliminde aktif Sosyal Medya hesabı sayısındaki artış oranı ise yüzde 11’lerde. Mobilden sosyal medya kullanım oranındaki artış yüzde 14

  Ocak 2015  baz alındığında, ülkemiz kullanıcıları PC veya Tablet kullanarak günlük ortalama 4 saat 37 dakikasını internet başında geçirmiş. Sadece mobil ortamlardan günlük ortalama internet kullanım zamanı ise 2 saat 51 dakika.

  Türkiye’de toplam aktif internet kullanıcı sayısı 37.7 Milyon. Bu oran toplam nüfusun yüzde 49’una karşılık geliyor. Aynı zamanda toplam aktif mobil internet kullanıcı sayısı 31.7 Milyon.

  Türkiye’de yine Ocak 2015 itibarı ile toplam web trafiğinin yüzde 68’i PC veya Laptop kullanılarak gerçekleştirilmiş. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de PC ve tablet kullanılarak internet kullanım oranı geçen seneye göre yüzde 15 azalmış. Tıpkı dünya da olduğu gibi, mobil telefonlardan internet kullanım oranı yüzde 28 ve geçen seneye göre bu oran yüzde 62 artmış. Ülkemizde tablet kullanarak internet bağlantısı yapanların oranı yüzde 4 civarında ve geçen seneye göre yüzde 37 artmış durumda.

  Ülkemizde Sosyal Medya hesabı kullanım oranlarına gelecek olursak, neredeyse 40 milyon civarında aktif sosyal medya hesabı bulunuyor. Sosyal hesaplara bağlananların 32 milyonu, mobil ortamlardan hesaplarına bağlanıyorlar.

  Kaynak: We Are Social,

  Haberler

  BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN