Dassault Systèmes Sanal İkiz Teknolojisini HANNOVER MESSE’de sergileyecek

0

Dassault Systèmes, 30 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek HANNOVER MESSE 2022’de, Salon 4 Stant C34’te yerini alacak.

3DEXPERIENCE platformuna dayalı sanal evrenlerin, geleceğin değerlerini bugünden yaratmak için sürdürülebilir inovasyonu nasıl hızlandırdığı, daha esnek üretimi ve iş zorunluluklarını nasıl desteklediği fuar boyunca gözler önüne serilecek.

Üretim dünyası durmaksızın bir deneyim ekonomisine evrilirken; mevcut ve yeni endüstri liderleri, kurallar ve düzenlemeler, devrim niteliğindeki teknolojiler, dış etkiler, zaman akışları, yetenek ve beceriler de hızla ve sürekli değişiyor. Üretimin, daha bağlantılı ve sürdürülebilir bir dünyaya giderek daha fazla ayak uydurması gerekiyor. Sürdürülebilir inovasyonu iş birliği, güvenilir verilere erişme, analiz edip paylaşma, kusursuz simülasyon, çözümler ile süreçlerin ve hatta tüm işletmelerin modellenmesi yönlendiriyor. Sanal prototiplemeden yeni döngüsel yaklaşımlarda malzeme ve kaynak tasarrufuna, pazara sunma süresinin azaltılmasından, çevresel ayak izlerinin iyileştirilmesine ve yaşam boyu öğrenme yoluyla bilgiden yararlanmaya kadar pek çok etken sanal ikiz deneyiminin sürdürülebilirlik için yaratıldığının altını çiziyor.

Dassault Systèmes fuarda ayrıca bağlantılı çözümlerin ve entegre endüstriyel süreçlerin; yeni iş modelleri ve hizmetlere, iş sürdürülebilirliğine ve geleceğin iş gücünün geliştirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koyacak.

Geleceğin fabrikasını şekillendiren sanal ikizler

Dassault Systèmes fuarda yer almanın yanı sıra, “Deneyim Çağında Üretim Endüstrisi” etkinliğinin yedincisini de ilk kez Hannover’a taşıyacak. Üretimin geleceğine odaklanacak etkinlikte; trendler, teknolojiler, değişen iş modelleri ve müşteri ihtiyaçları üzerinde durulacak. Endüstri liderlerine, Salon 17’deki Medya Fabrikası’nda sürükleyici bir sanal ikiz deneyimini keşfetme fırsatı sunulacak. Katılımcılar etkinlik süresince sanal bir fabrikada dolaşırken, olası sorunları belirleyebilecek ve endüstriyel problem çözmeyi deneyimleyebilecek. Böylece sanal ikiz deneyiminin nasıl hem kolayca erişilebilir hem de uygulanabilir olduğunu anlayacaklar. Karar verici konumunda olan yöneticiler, 3DEXPERIENCE platformundaki sanal ikiz konsepti hakkında pratik içgörüler edinecekler. Ayrıca sanal ikizin gelecek hedeflerini ve iş yapma şekillerini nasıl destekleyebileceğini sektör uzmanlarıyla konuşabilecekler.

Cevap bırakın