Cisco iklim kriziyle mücadeleye 100 milyon dolar ayırdı 

0

Cisco Vakfı, iklim değişikliğinin etkilerinin tersine çevrilmesi için yürütülecek çalışmalara 10 yılda toplam 100 milyon dolar kaynak ayırıyor. Böylece iklim eylemine önemli katkı sağlayacak olan Cisco, teknoloji temelli çözümlere, sera gazı ve karbon emisyonunun azaltılmasına, iklim esnekliğine, çevreci istihdama, toplumun eğitilmesine ve harekete geçirilmesine yoğunlaşacak.

CISCO Vakfı, giderek büyüyen iklim kriziyle mücadeleye 10 yıl boyunca 100 milyon dolar ayıracağını duyurdu. Vakıf aracılığıyla Cisco tarafından sağlanacak bu kaynak, iklim çözümlerinin yanı sıra toplumun eğitilmesine ve çevreyi koruma konusunda harekete geçirilmesine yönelik kâr amacı gütmeyen hibeler ve etki yatırımlarını finanse etmekte kullanılacak. Cisco Foundation İdari İşler Müdürü Peter Tavernise, konu hakkında şunları söyledi: “Bugün ayırdığımız kaynağın kullanımında Vakfın, kuruluş aşamasında olan ve büyüme potansiyeli ile sürdürülebilirliğe sahip teknoloji temelli çözümleri destekleyerek anlamlı etki yaratacak biçimde finansman sağlama yaklaşımı temel alınacak.

İklim değişikliğiyle mücadele etmek için harekete geçilmesi konusunda dünya genelinde bir fikir birliği söz konusu. Bunun yanında birçok kişi, tek bir kişinin kayda değer bir etki yaratamayacağını düşünmesi veya krizin büyüklüğü karşısında güçsüz hissetmesi nedeniyle kendini bu konunun dışında görüyor. Bu durum, yardım faaliyetlerine harcanan toplam tutarın %2’sinden azının iklim değişikliğiyle mücadeleye harcandığı düşünüldüğünde iklim konusundaki birçok cesur çözümün eylem ve yatırım eksikliği nedeniyle geliştirilememesi anlamına geliyor. Cisco Vakfı’nın 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağış taahhüdüyle, özellikle aşağıdaki alanlarda finansman sağlanmasıyla bu eksikliğin giderilmesini amaçlıyor:

  1. Net sıfır emisyon hedefini veya döngüsel/yenilenebilir ekonomileri ileri taşıyacak yenilikçi ve/veya yaratıcı çözümler.
  2. İklim, ekolojik farkındalık ve bireysel alışkanlıkların değiştirilmesi ile etkili işbirliğine yönelik çalışmalara yönelik toplumsal eğitim ve eylemler.

Cevap bırakın