Bilişimci Kadınlar

0

      Bir bilişim sektörü çalışanı olarak; bayan arkadaşların bu sektörde son yıllarda oldukça fazla istihdam edildiğini söyleyebilirim. Bilişim sektöründe kadınlar, daha çok yazılım, proje uzmanlığı, network uzmanlığı, siber güvenlik gibi konularda çalışıyorlar. Sistem yöneticiliği gibi oldukça zor olan bir konuda bile oldukça başarılılar. Teknoloji ve yazılım dünyası her ne kadar erkekler tarafından domine ediliyor olsa da, kadınların da bu konudaki oranı gün geçtikçe artıyor. Son istatistiki verilere bakılacak olursa; artık Avrupa’da Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede yüksek öğrenim gören öğrencilerin yarısından fazlası bayanlardan oluşuyor. Doktora yapanların da yarıdan fazlası bayan öğrenci. Bunun yanında bayan öğrencilerin %20’si mühendislik ya da bilişim teknolojileriyle ilgili bölümlerde okuyor.

Kadınların hayatında birden fazla rolün olmasından dolayı, sorumlulukları da daha fazla. Bilişimci bir erkek hayatının her evresinde kendini geliştirmeye çalışırken; bilişimci bir kadın; eş, anne rolleri ile beraber, bilişimci rolünü de devam ettirmeye çalışıyor.

Temelde tüm çalışan kadınların yaşadıkları sıkıntılar, problemler var. Ancak; mühendislik toplumumuzda tamamıyla erkek işi olarak görüldüğü için, kadınlar bu alanda maalesef daha fazla problem yaşamaktalar.

Bilişim sektöründe çalışan kadınların başlıca sorunlarını sıralayacak olursak;

iStock_000036055298_Small

-Çalışma saatlerindeki belirsizlik,
-Dengesiz ücret,
-Terfi imkanının fazla olmaması,
-Gelecekteki belirsizlik,
-Sorumlulukların net olmaması,
-Yoğun ve stresli iş ortamı,
-Her zaman güncel bilgi sahibi olma gerekliliği,
-İş yerinde mobbing,
-Ciddiye alınmama sorunu.
Bu sorunların bazılarını erkek çalışanlarında yaşadığını söylemeliyim.

Bunlar ile birlikte yeni mezun olmuş bir bayanın iş ararken, istenilen kriterlerin neredeyse tamamını taşımasına rağmen tercih sebeplerinde sadece erkeklerin istenmesi önlerindeki en büyük engel olarak duruyor. Durum böyle olunca TÜBİDER’in Bilişim Sektöründeki kadın – erkek araştırma sonuçlarına göre 32,7% – 64,4 % ile erkeklerin tercih edilmesi  söz konusu.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mutfakları neredeyse uzay üssüne ve evlerimizi de akıllı cihazlar deposuna dönüştürdüğü ortamda, kadının bilişimle olan bağlantısı, daha da önem kazanıyor.

Kadınların bilişim teknolojilerini kullanma oranlarına karşılaştırmalı olarak bakacak olursak;

Communication technologyTürkiye’de erkeklerin bilgisayar kullanım oranı kadınlardan daha yüksek, TÜİK’in 2014 yılında gerçekleştirdiği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre erkeklerin yüzde 62,7’si, kadınlarınsa yüzde 44,3’ü bilgisayar kullanıyor.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 55,7’si son bir yıl içinde bilgisayar kullanmazken aynı oran erkeklerde yüzde 37,3. Yine araştırma sonuçlarının gösterdiği bir diğer sonuç ise; araştırmaya katılan bireylerin yüzde 46,5’inin son 1 yıl içinde bilgisayar kullanmadığını ortaya koyuyor.( Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması,2014)

Kadınların mobil kullanım alışkanlıkları konusuna gelindiğinde;

iStock_000027578026_Small

Mobil Kullanım Alışkanlıkları ve Optimizasyon konusunda Internet Advertising Bureau tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya’da internet kullanıcılarının ortalama %27’si internete bağlanmak için cep telefonunu tercih ediyor. Internete cep telefonu ile bağlanmayı tercih eden en büyük kitle ise 16-34 yaş arasındaki kadınlar. Ayrıca, er­kek­le­rin yüz­de 42’si, ka­dın­la­rın ise yüz­de 37’si, in­ter­net­te­ki fi­yat­la ma­ğa­za fi­ya­tı­nı kar­şı­laş­tır­mak için akıl­lı te­le­fo­nu kul­la­nı­yor.

Eğer daha medeni, uygar, gelişmiş bir toplum istiyorsak, daha yaratıcı, canlı bir dünya istiyorsak hemen her alanda kadınları desteklemek zorundayız, kadınlar ve erkekler olarak buna mecburuz, Einstein’ın belirttiği gibi gerçekten de önyargıları parçalamak bir atomu parçalamaktan zor ancak bunu gerçekleştirmeye başladık. Eğer siz de bilgisayarla uğraşıyorsanız ve daha güzel bir dünya istiyorsanız kadınları kendi alanınızda destekleyerek, özellikle genç öğrencilerin hevesini yönlendirerek ciddi bir fark yaratabilirsiniz.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum..

 

 

 

Cevap bırakın