Vergide Elektronik Tebligat Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Elektronik Tebligat (e-Tebligat), tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesi işlemine verilen isimdir. 1 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girip uygulanan e-Tebligat, aslında tam olarak fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı özelliğe sahip olarak aynı sonucu doğurmaktadır.

Elektronik Tebligat Sistemini Kimler Kullanmak Zorundadır?

1- Öncelikle kurumlar vergisi mükellefleri kullanmalıdır.

2- Diğer kullanmak zorunda olanlar ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlardır. İstisnaya tabii olanlar kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerdir.

Bu konuda zorunluluk kapsamına girmese de tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler isterlerse başvurabilirler. 

Örnek vermek gerekirse Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olan Emine Hanım’ın bu sistemi kullanması zorunlu olmasa da kendisine kesilen para cezalarından anında haberdar olmak isterse e-Tebligat sistemine kayıt olabilir.

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

e-Tebligat başvurusu vergi dairelerinden veya www.gib.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Ayrıca yeni mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde e-Tebligat başvurusu yapmaları gerekmektedir. Müracaat anında istenirse sistemden üretilmiş olan İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi de verilir.

e-Tebligat Gönderildiğinde Nasıl Haberiniz Olur?

Mükelleflerin başvuru esnasında beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS yoluyla ve e-posta adreslerine de bildirim ile mesajlar gönderilir. Mükellef e-tebligat mesajının geleceği yeri kontrol etmekle yükümlüdür.

Gönderilen Belgelere Nasıl Ulaşılacak?

Mükellefler kendilerine gönderilen belgelere almış oldukları kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapacakları İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) web sayfasında yer “e-Tebligatlarım” bölümünden görüntüleyebilir, belgenin tebliğ tarihini öğrenebilir ve belgenin yazıcıdan çıktısını alabilirler.

Hızlı ve Kolay

Özetle, mükellefler vergi dairelerinin kendilerine tebliğ etmesi gereken belgelerden hızlı ve kolay bir şekilde haberdar olmak istiyorsa bu işin en kolay çözümü elektronik tebligat kullanmaktan geçer. Böylece gecikme ve ulaşma konusunda bahaneniz olmayacağından vergilerinizi cezalı duruma düşmeden ödeyebilirsiniz.

 

Aykut AltındağmanşetVergide Elektronik Tebligat Nedir ve Nasıl Uygulanır?
Yorumlar (0)
Yorum Ekle