İş Zekası Yazılımları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İş Zekası, dijital hızın ve rekabetin arttığı dünyada, çok hızlı ve doğru kararlar almak isteyen tüm işletmeler için vazgeçilmez araçlardan birisi olarak popülaritesini her geçen gün daha da artırıyor.

Günümüz rekabet koşullarında kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet avantajı sağlayabilmeleri için ”bilgi” ve ”hız” oldukça önemli hale gelmiş durumda. İş Zekası uygulamaları: verilerin toplanması, depolanması ve analizine olanak sağlayan uygulama ve teknolojilerin bir bütünü olarak ifade edilebilir. İş Zekası’nda veri bilgiye, bilgi aksiyona dönüşür.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) yatırımının bir adımı olan İş Zekası, işletmelerin planlama ve stratejilerini daha hızlı ve başarılı uygulamalarına olanak verir, iş performansının kurum genelinde yönetimini sağlar. Entegre stratejik planlamayı, performans izlemeyi, etkin iletişim sağlamayı destekleyerek değer bazlı yönetim sağlar.

İş zekası kavramı her türlü veriyi işleyerek, anlamlı bilgiler elde etmek için kullanılan yöntemlerin tamamını kapsar. İş zekası: büyük miktarda anlamlı veya anlamsız veriyi işleyerek, daha anlamlı ve kullanışlı hale getirip, üzerinde işlem yapmaya olanak sağlar. Örnek olarak İnternet tarayıcılarından elde edilen veri ile kullanıcının cinsiyetinden tutunda, ilgili kişinin nelerden hoşlandığına kadar geniş bir yelpazede iş zekası kullanılabilir. Telekomünikasyon, tıp,enerji gibi sektörlerde İş Zekası uygulamaları kullanılabilir.

İş Zekasında başlangıçta çokta anlamlı olmayan ham veri, bazı teoriler, metodolojiler, süreçler ve teknolojiler ile anlamlı hale getirilir.

Büyük bir işletme, müşteri profilleri konusunda bir araştırma yapmaya başladığında, ortamda bulunan büyük miktardaki veriden analizler yapılarak, karar verme sürecini hızlandırmak için İş Zekası kullanabilir. Farklı zamanlarda elde edilen büyük miktardaki ham veri, firmanın anlayabileceği şekilde düzenlenip özetlenir. Büyük veriden anlamlı grafikler, haritalar, tablolar geliştirilir. İşletme elde ettiği veriler sayesinde bünyesinde gelirini artırıcı değişiklikler yapar.

Bu haftaki yazımda iş zekası yazılımları hakkında bilinmesi gerekenlerden bahsedeceğim.

İş Zekası Yazılımlarının tanım ve amacını ortaya koymak

İş Zekası yazılımının tanımını ve amacını net olarak ortaya koymak gerekir. Geliştirilecek yazılımın neleri içereceğini, metodojilerini tanımlamak oldukça önemlidir. Geliştirilecek yazılımın kimlerin işine yarayacağını açıkça ortaya koymak, uygulamanın başarısını artıracaktır.

Uygulamanın ne kadar teknoloji odaklı olduğu, günümüz son kullanıcıları tarafından ne kadar etkin kullanılacağını da etkileyecektir.

İş Zekası Yazılımı şirkete nasıl yardımcı olur?

İş Zekası yazılımı kullanılması şirket bünyesinde karar vericilerin karar verme sürecini hızlandıracak, iş süreçlerini optimize edecek, operasyonel verimliliği artıracaktır. Aynı zamanda yeni gelir kaynaklarının farkındalığını sağlayacaktır.  Şirketin rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olacaktır. Günün gelişen koşullarında, pazarın eğilimlerinin belirlenmesini sağlayacaktır. Şirketin ilgilendiği konu hakkında geçmiş ve gerçek zamanlı bilgilerin karşılıklı olarak analiz edilmesini sağlar . Elde edilen bilgiler ışığında eğer varsa sorunun tam olarak nereden kaynaklandığının öğrenilmesinde yardımcı olur. İş Zekası uygulamaları sayesinde, sektördeki yeni fırsatlar tahmin edilip, duruma göre pozisyon alınmasını sağlar.

İş Zekası Yazılımlarının Önemli Özellikleri

İş Zekası yazılımlarında kuruma özel çözüm ekranları olabileceği gibi standart bazı özelliklerde bulunur. Uygulamalarda raporlama ve sorgulama ekranları olması gerekenlerin başında gelir, aynı zamanda özelliklerin tümü hakkında kısa bilgilerin olduğu bir gösterge paneli de bulunur. Uygulamalar anlık olarak analitik işlem yapmaya olanak tanıyan bir özelliğe de sahiptir. Uygulamaların dağınık ham veriyi görselleştirebilen, veri analizi sonucunda tahmine dayalı analitik işlem yapılabilen bir ekranı da bulunur. İş Zekası yazılımlarında her seviyeden yöneticinin karar verme aşamasında kullandığı, belirli iş göstergelerini takip edebildiği, performans yönetimi ekranları da bulunur. Uygulamaların en önemli ekranlarından birisi de adaptasyon ve ölçeklenebilirlik parametrelerinin bulunduğu kısımdır.

 

 

iş sekası nedir?iş zekasıiş zekası nerelerde kullanılır?iş zekası yazılımlarıiş zekası yazılımlarını kim kullanır?iş zekası yazılımlarının içeriğiİş Zekası Yazılımlarının Önemli Özellikleriİş Zekası Yazılımlarının tanım ve amacımanşet
Yorumlar (0)
Yorum Ekle