İş dünyasında 2022 yılında öne çıkacak dijital dönüşüm trendleri

İş dünyasında 2022 yılında öne çıkacak dijital dönüşüm trendleri

Salesforce’un yazılım şirketlerinden MuleSoft’un en son araştırması, hiper otomasyonu, hibrit deneyimleri, dağıtık bilgi işlemi ve veri patlamasını tüm işletmelerin karşılaştığı yeni zorluklar ve fırsatlar olarak tanımlıyor. Araştırma, yedi ana trendle 2022 ve sonrası için iş dünyasında hızlandırılmış bir dijital dönüşüme işaret ediyor. Araştırmaya göre 2022’de dijital dönüşümü şekillendirecek 7 trend şöyle:

Trend 1: İşin geleceği bağlantılı, hibrit deneyimler üzerine inşa edilecek

Pandemi çalışma ortamlarını ve bununla birlikte çalışan beklentilerini geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirdi ve kurumları üretkenliği artırmak ve yetenekleri elde tutmak için önce dijital ve bağlantılı deneyimler sunmaya zorladı.
Gartner, 2019 ve 2021 yılları arasında iş birliği platformlarının kullanımının % 44 oranında arttığını ortaya koyuyor. McKinsey ise araştımalarında, küresel işgücünün %20’sinden fazlasının üretkenlik üzerinde herhangi bir etki yaratmadan çoğunlukla ofisten uzakta çalışabileceğini ifade ediyor. Bu koşullarında önümüzdeki yıl otomasyon, karma ve bağlantılı bir çalışma ortamında önemli bir rol oynayacak. Düşük kod tekniklerinin kullanılması ise bağlantılı çalışan deneyimleri oluşturma açısından kritik bir rol üstlenecek.

Trend 2: Birleştirilebilir iş olgunlaşıyor
Daha hızlı yenilik yapma baskısı artmaya devam ettikçe, kurumlar daha fazla çeviklik arayacak ve bu da birleştirilebilir ve olay odaklı mimarilere artan bir yönelime yol açacak.

Mulesoft’a göre, dijital ekonomi, kullanıcı deneyimini iyileştirme konusunda kurumlarda baskı yaratıyor. PwC’ye göre, her üç tüketiciden biri, sadece bir kötü deneyimden sonra sevdikleri bir markadan uzaklaşacak. Kuruluşların çevikliği artırmasının ve hızla artan bu beklentileri karşılamasının en etkili yollarından biri, yeniden kullanılabilir API’ler üzerine inşa edilmiş, birleştirilebilir bir işletmeye dönüşmek. Bu API’ler, kurumların dijital yeteneklerini ve verilerini, çalışanların kendi çözümlerini oluşturmak için başka şekillerde yeniden kullanabilecekleri bir dizi değiştirilebilir yapı taşına dönüştürmek için kullanılabilecek. Dijital ticaretin geleceği, bağlantılı ve birleştirilebilir bir organizasyon olmaya en iyi örnektir. Gartner bunu “Birleştirilebilir İşletme” olarak tanımlarken, birleştirilebilir ticaret, alışveriş altyapısına uygulanan bu fikrin ifadesi olarak tanımlanıyor. Gartner’e göre, birleştirilebilir iş, değiştirilebilir yapı taşlarından yapılmış bir organizasyon oluşturmak anlamına geliyor.

Trend 3: İş teknolojisi uzmanının yükselişi.
Dijitalleşme gerekliliğinin kurumlar üzerindeki artan baskısı ile iş teknoloji uzmanları, BT departmanlarının inovasyonu hızlandırma çabalarında önemli bir rol oynayacaklar.

Mulesoft’a göre, pandemi sırasında dijital girişimlerin iş hacmi iki katına çıktı ve bu da dijital ekiplerin iş yükünü artırdı. 2022’de iş teknolojisi uzmanları, inovasyonu hızlandırmak için BT ekipleriyle birlikte çalışarak bu baskının bir kısmını hafifletecekler. Gartner, iş teknolojisi uzmanlarını başarılı bir şekilde etkinleştiren kurumların dijital iş sonuçlarını hızlandırma olasılığının 2,6 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, bunu yapmak için doğru araçlara yatırım yapmak şart. Gartner’a göre, 2024 yılına kadar teknoloji ürünlerinin ve hizmetlerinin %80’i teknoloji uzmanı olmayanlar tarafından gerçekleştirilecek. Düşük veya kodsuz yaklaşımlar ve AI destekli geliştirme araçları bu konuda öne çıkacak. Gartner, iş teknolojisi uzmanlarının %77’sinin günlük işlerinde rutin olarak otomasyon, entegrasyon, uygulama geliştirme veya veri bilimi ve AI araçlarının bir kombinasyonunu kullanacağına işaret ediyor.

Trend 4: Hiper otomasyon dijital değerin kilidini açacak
Hiper otomasyon, üretkenliğin kilidini açacak, pazara sunma süresini hızlandıracak. Ayrıca çalışan ve müşteri deneyimlerini de dönüştürecek.

Otomasyon, parça parça projelerde kullanılmaktan ziyade modern dijital girişim için temel bir itici güç olacak. Hiper otomasyon ise bu noktada, düşük kod platformları, makine öğrenimi ve robotik süreç otomasyonu (RPA) gibi çoklu entegre teknoloji yeteneklerinin devreye alınması ile otomasyonun ölçeklendirilebilmesi ile ilgilidir. Araştırmalara göre 2020’den itibaren yaklaşık %24 büyüyerek 2022’ye kadar yaklaşık 600 milyar dolar değerinde olacağı tahmin edilen bir pazardan söz ediyoruz. Deloitte’a göre, iş liderlerinin %93’ü 2023 yılına kadar RPA teknolojisini daha yaygın kullanacak. Müşteri hizmetleri, hiper otomasyonun etkileyeceği alanlardan biri olacak ve iş süreçlerinin esnekliğine, verimliliğine ve müşteri memnuniyetine önemli katkılar yapacak. Bu alanda özellikle gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin entegre olduğu sohbet botları ciddi bir fark yaratacak.

Trend 5: Güvenlik daha öncelikli hale gelmeli

Kurumlar dijitalleşirken, tüm ağ alt yapılarını, uygulamalarını ve otomasyon süreçlerini güvenli hale getirmek zorundalar.

Güvenlik kaygıları her zaman dijital girişimlerin gündeminde olacak. BT ve iş dünyası liderlerinin yaklaşık %87’si güvenlik hususlarının inovasyon hızını yavaşlattığını iddia ederken, %73’ü sistemler daha entegre hale geldikçe belirli güvenlik ve yönetişim kaygılarının arttığını söylüyor. Gartner, 2022 yılına kadar uygulama programlama arabirimi (API) saldırılarının en sık saldırı vektörü haline geleceğini ve kurumsal web uygulamaları için veri ihlallerine neden olacağını öngörüyor. Forrester’a göre, güvenlik karar vericilerinin %21’i gelecek yıl güvenlik geliştirme süreçlerine öncelik vermeyi planlıyor.

Trend 6: Hibrit çalışma ile dağıtık bilgi işlem yükseliyor
Dijital dünya hibrit ve çoklu bulut ortamlarını daha fazla benimsedikçe, bu ortamları entegre etmenin ve yönetmenin evrensel bir yolunu bulmak, başarılı bir dijital dönüşüm stratejisi için öncelikli hale gelecek.

BT ve iş dünyası liderleri, hem çalışanlar hem de müşteriler için kesintisiz dijital deneyimler yaratma yeteneğinin modern organizasyonların başarısının anahtarı olduğu konusunda hemfikirdir. 2022 yılında kuruluşlar bu soruya cevap ararken evrensel API yönetimi de ön plana çıkacak. Bulut çözümleri, birçok kuruluşun pandeminin yarattığı zorlukların üstesinden gelmesini sağladı. Bununla birlikte, modern dijital ekosistemlerin karmaşıklığını da büyük ölçüde arttı. Günümüzde işletmelerin %92’si çoklu bulut stratejisine sahipken, %82’si karma bulut kurulumuna sahiptir. Deloitte’a göre, neredeyse tüm (%97) BT yöneticileri esnekliği artırmak ve düzenleyici gereklilikleri desteklemek için iş yüklerini iki veya daha fazla buluta dağıtarak türünün en iyisi bir yaklaşım benimsemeyi planlıyor.

Trend 7: Doğru veri kaynakları iş dünyası için kritik hale gelecek

İş süreçleri daha fazla dijitalleştikçe, tüketicilerin doğru verileri doğru bağlamda ve zamanda elde edebilecekleri veri kaynaklarına ihtiyacı da önem kazanacak.

Dünya bir veri patlamasına tanık oluyor. Yalnızca 2020’de 64’ün üzerinde zettabayt (ZB) oluşturuldu ve IDC’ye göre 2025’e kadar %23 oranında bir büyüme bekleniyor. Bu durumun sebep olduğu BT karmaşıklığı, tescilli sistemler ve stratejik yön eksikliği ile kendi zorluklarını beraberinde getiriyor.
2022’de başarılı bir veri odaklı kurum olmak için, kurumların veri kaynaklarını gözden geçirerek doğru kaynaklar sahip olmaları ve bunun içinde işletme genelinde siloları yıkmaları gerekiyor. İş dünyası liderleri, daha iyi karar almak ve tüm verilerini anlamlandırmak için yalnızca makine öğrenimi ve veri analitiğine bakabilir.
Gerçekten veri odaklı bir işletme olmak ne anlama geliyor? Her şey, iş süreçlerini dönüştürmek için yapay zeka destekli analitikten elde edilen iç görüleri kullanmakla ilgilidir. Sonuçta amaç, daha fazla gelir ve başarı sağlayarak iş sonuçlarını iyileştirmektir. Accenture’a göre, gerçek anlamda veri odaklı kurumlar yıllık %30’un üzerinde büyüme yaşıyor. Ek olarak, işletmelerin %81’inin verilerinin tüm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için hala sağlam bir veri stratejisi yok. Bu noktada API liderliğindeki bağlantı ortalama 3 kat daha hızlı proje teslimine ve bakım maliyetlerinde %63’lük bir azalmaya neden olabilir.

dijital dönüşümhibrit çalışmahiper otomasyonmanşetsiber güvenlik
Yorumlar (0)
Yorum Ekle