Akıllı Şehirler Oluşturmak İçin Ne Tür Bulut Çözümleri Kullanılabilir?

0


Son dönemde “Akıllı Şehirler” kavramını oldukça sık duyuyoruz. Çünkü şehirler her geçen gün biraz daha akıllanıyor ve şehirlerde yaşamın daha kolay olmasına çalışılıyor. Öncelikle “Akıllı Şehir” kavramını net bir şekilde tarif etmekte fayda var. Akıllı Şehirler, sürdürülebilir bir hayat ve şehir yaşamı için teknolojinin şehirlere katma bir değer kazandırması olarak tanımlanabilir.

Mutlaka Veri Toplamak Gerekir

Şehirlerde konumlandırılan sensörlerden alınan bilgilerle oluşan veriler anlamlı hale geldiğinde şehrin oluşan ihtiyaçlarına çözüm bulunabilecek aşamaya gelinmiş demektir. Bu çözümler genelde trafik kontrolleri, yenilenebilir enerji, şehir içi güvenliği, temiz ve atık su yönetimi, kablosuz internet hizmetleri, güvenlik, e-devlet işlemlerini ve benzer şekilde topluma kolaylık sağlayan konuları kapsar. Günümüzde Akıllı Şehirler bulut bilişim hizmetlerinden de oldukça fazla yararlanmaktadırlar.

Bulut Bilişim Hizmetleri Nasıl Fayda Sağlar?

Bulut Bilişim hizmetlerinin Akıllı Şehirlere nasıl faydalar saylayabileceği konusunda neler yapılabileceğine bakalım.

Sağlam Bir Bulut Yapısı İçin Bulut Veri Merkezi

Akıllı olması istenen şehirlerin mutlaka gerekli teknolojik altyapıya sahip bir bulut veri merkezi sahibi olması ve bu veri merkezinde de kaliteli bulut sunucuları bulundurması gerekir. Şehirlerde her geçen saniyede yüzlerce GB veri oluşmakta ve her ay bu verinin hacmi onlarca petabyte seviyesine ulaşmaktadır. Bu büyüklükteki veriyi işleyebilecek hem güvenli hem de kesintisiz işlem yapabilecek altyapı oluşturmak o şehri yönetenlerin sorumluluğundadır.

e-Devlet Hizmetleri Çok Önemli

Şehirlerde e-devlet hizmetlerinin kullanımının artması ile insanların hayatları çok daha fazla kolaylaştırılabilir. e-Sağlık hizmetlerinden tutun da hızlı verilebilecek kamu hizmetleri, şikayet uygulamaları, anlık trafik yoğunluğu izleme, ilaç-hastalık takibi ve güvenlik gibi konularda bulut çözümleri vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Bulutta Toplanan Bilginin Açık Kaynak Olarak Paylaşılması 

Eğer bulutta toplanan bilgi bireysel ve kurumsal uygulama geliştiricilerle paylaşılırsa burada yeni ve yararlı uygulamaların hazırlanmasının da zemini sağlanmış olur. Mesela şehirlerde toplanan bilgiler, üniversitelerde akademik çalışmalara büyük yarar sağlayabileceği gibi bireyler veya şirketler de bu açık kaynak bilgilerle yararlı cep telefonu uygulamaları geliştirebilirler.

Bulut Varsa Şehirlerde Her Yerden Bilgi Toplanabilir

Bulut için iyi bir teknolojik altyapı sağlanmışsa şehirdeki her yer ve her sensör buluta bilgi aktarabilir hale getirilebilir. Toplu ulaşım araçlarından tutun da başı boş dolaşan sokak hayvanlarına kadar yerleştirilecek sensörlerle buluta sürekli bilgi aktarabilirsiniz. Şehrin her alanındaki farklı noktasına yerleştirilmiş farklı amaçlardaki sensörlerden buluta akan bilgi anlamlı hale getirildiğinde çok daha rahat ve konforlu bir şekilde akıllı şehirlerde yaşıyor olacağız.

Cevap bırakın