Şirketlerde İnovasyon Kültürü Oluşturma Yolları

0

Şirketlerde geçmişten gelen kazanımların her biri, şirket kültürünün bir parçasını oluşturur. Esas olarak şirket kültürünü; ortamda herhangi bir yönetici olmasa bile alınacak olan kararlara yön veren bilgi birikimi olarak ifade edebiliriz. Yani; bir emir ya da baskı ile değil, geçmişten gelen birikimler çerçevesinde, çalışanların her birinde oluşan bir bilinç olarak da açıklayabiliriz.

Başarının arkasından duran ve itme gücü sağlayan en önemli güç: İnovasyondur. Kurumun rakipleri karşısında beklenmedik hareket yaparak öne geçmek için kullandığı bilinç de inovasyondur. İnovasyon bir yaşam biçimidir ve benimsenmesi zaman alabilir. Bilinenin aksine; sadece yeni bir ürün icat etmek değil, mevcutta olan ürün, süreç gibi kavramlarla yeni değer yaratmak da inovasyondur.

iStock_000064695765_Small

Şirkette inovasyon kültürünü geliştirebilmek için yapılabilecek birçok faaliyet bulunuyor. Bunların başında inovasyon yarışmaları gelir. Kurum içinde etkili inovasyon kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için en önemli şey; üst düzey yöneticilerin de bu süreci benimsemesi ve teşvik etmesidir. Şirkette üst düzey yöneticiler, inovasyona önem vermez ve desteklemezlerse programın başarılı olması mümkün değildir. Üst düzey yönetimin sabırla programı desteklemesi ve teşvik etmesi başarı için oldukça önemlidir. Sistemi destekleyecek teknolojik araçların da modern ve kullanışlı olması gereklidir. Örneğin; şirket içinde çalışanların fikir ve önerilerinin değerlendirileceği bir web portalı, paylaşım açısından oldukça uygun bir araçtır. Bu portalda; inovasyon içerikli bilgi paylaşımı yapılacak, sektörle ilgili dünyadan örneklere yer verilecek ve fikirler toplanıp değerlendirilebilecektir. Personel fikrinin hangi aşamada olduğunu görecek ve yorumları okuyabilecektir. Bu portal üzerinden fikirler ilgili kişilerce hızlıca değerlendirilecek, personele fikir hakkında bilgi verilecektir. Eğer bu portal; çalışanları cesaretlendirip, dikkatlerini çekerek, heyecan uyandırabilirse, ekip paylaşımı ile personel, inovasyona ısınmaya başlamış demektir.

iStock_000081505293_Small

Bu portal üzerinden çalışanların, belirlenen konular üzerinde veya genel olarak eksikliklerin giderilmesi, mevcut uygulamalarda iyileştirmeler, yeni çözümler üretilmesi, farklı model ve ürünlerin yanı sıra var olan bir ürüne veya uygulamaya orjinal bir açılımla değer yaratması beklenebilir. Bu sayede çalışanlar sürece dahil edilerek inovasyonun şirket içi bir kültür olarak benimsenmesi sağlanmaya başlayacaktır. Ayrıca bu; personelin şirkete bağlılığını da arttıracak bir uygulamadır.

Bu ortam çalışanların; Dinlenmek ve anlaşılmak ihtiyacını, Başarılarını paylaşma ihtiyacını, Ait olma ihtiyacını, Fark edilme ihtiyacını, Önemsenme ihtiyacını,İz bırakma ihtiyacını karşılayarak sıradışı özelliklerini açığa çıkarmalarını sağlayacaktır.

iStock_000053300864_Small

Şirket içi inovasyon çalışmaları bu kültürün yayılmasında ilk basamaktır. Bu sürece katkıda bulunan personele ödüller verilerek teşvik edilmesi, gerekli ve önemlidir. Bunun yanında çalışanların sunduğu inovatif çözümlerin, şirket içinde aktif olarak kullanılması ise ayrı bir motivasyon kaynağı olacaktır.

Sicil uygulaması olan şirketlerde, personel şirkete fayda sağlayacak bir öneride bulunduğunda kariyeri içinde siciline artı puan eklemiş olacaktır. Bu gibi çalışmaların kişisel beceri ve şirketteki  yükselişlerindeki payı çok büyük olduğundan her iki taraf için de faydası olacaktır.

Young beautiful business lady is thinking about new business ideas. Business icons and a rocket are drawn on the concrete wall.

Personel, bir kere inovasyon kültürünü doğru anlar ve faydalarını görürse, sürekli inovatif projeler düşür hale gelecektir. Hal böyle olunca artık farklı ve yaratıcı birçok proje duymaya başlarsınız. Çünkü; işi en iyi bilen, açıkları ve eksiklikleri tespit edecek kişi, yine o kurumda çalışanlardır. Onlara fırsat vermek düşüncelerini ve önerilerini dinlemek hem motive edecek hem de onlar aracılığı ile gereksinimlerin farkına varılması sağlanacaktır.

İnovasyonda paylaşım çok önemlidir. Personelin kafasındaki yaratıcı fikirleri dinlemek, belkide o güne kadar göremediğiniz bazı açıkları gözler önüne serecektir. Fikir paylaştıkça değerlenir, aksi halde fikrin yaratıcı olup olmadığını hatta kuruma fayda sağlayıp sağlamayacağını görmek mümkün değildir. Önemli olan yaratıcı fikirlerin açığa çıkmasını sağlamaktır. İnovasyon kültürünü kurum kültürü haline getirmek, kurumlara böyle bir fırsat tanır ve bu fırsatları iyi değerlendiren kurumlar, rakipleri ile aralarında fark yaratabilirler.

 

Kaynak:

İnovasyon kültürü nasıl oluşturulur?

http://www.igedakademi.com/kurumlarda-inovasyon-kulturu-olusturmak/

http://www.inovaturk.com.tr/haber3.php

http://www.inovasyon.co/inovasyonun-onundeki-gizli-bariyerler-sirket-kulturu-ve-beyniniz/

Cevap bırakın